Delfi nimel esitas kaebuse advokaadibüroo TORV pärast 10.10.2013 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust, mille kohaselt uudisportaal vastutab tema keskkonnas avaldatud kasutajate postituste sisu eest olenemata, kas portaal on rakendanud filtreerimissüsteemi; võtnud kasutusele teata-ja-võetakse maha-süsteemi ning kõige olulisemana – eemaldab "halvad" kommentaarid koheselt nende kohta teabe saamisel.

Kohus otsustas, et portaal on kohustatud postituste kaudu tekitatava kahju ära hoidma. Kahju ärahoidmine saab toimuda muuhulgas eelmodereerimise või kasutajate registreerimise kaudu.

Kokkuvõtlikult on EIÕK seisukohal, et kommentaarid on osa uudisportaali avaldatust.
Delfi palve inimõiguste kohtu otsus kaevata veel Suurkotta sai eile positiivse otsuse.

Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkotta esitatakse aastas ca 150 taotlust, millest menetlusluba antakse kõigest 7-8-le. Selgituseks - Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkoja menetluseks tuleb esmalt saada menetlusluba, sarnaselt Eesti Riigikohtuga.

„See pole tähtis päev mitte ainult Delfile, vaid kogu maailma ajakirjandusele. Me usume ja loodame, et Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkoda mõistab nii meie kui rahvusvaheliste meediahiidude seisukohta, et toimetused vastutavad küll enda loodud sisu eest, aga mitte kommentaaride eest. Selleks on erinevad toimetused töötanud välja meetmed, kuidas võimalikult kiiresti ja valutult tagada korrektsus ka kommentaariumis või mujal, kuhu kasutajad ise sisu loovad. Kommentaari sisu eest vastutagu ikka selle autor,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Koostöös mitmete akadeemikute ning internetiettevõtetega saavutas TORV Delfi taotlusele laiaulatusliku toetuse – 70 meediaorganisatsiooni, internetifirmat, akadeemilist asutust üle maailma kirjutasid kohtule kirja, millega avaldasid toetust Delfi taotlusele menetlusloa andmiseks, s.h. Google, Forbes, Thomson Reuters, New York Times, Bloomberg News, Guardian.

Pikk kohtusaaga algas 2006. aastal, mil Vjatšeslav Leedo kaebas Delfi kohtusse portaalis sama aasta 24. jaanuaril artikli „SLK lõhkus plaanitava jäätrassi“ kommentaaride tõttu. Artikkel sai lugejatelt kokku 185 kommentaari, millest 20 hindas Leedo oma au teotavateks.

Delfi läbis kõik kolm kohtuastet ka Eestis ja otsustas pärast kaotust riigikohtus püüda tõe jaluleseadmiseks abi saada Euroopast.