Riigikogu liige Andres Herkel lahkus eelmise aasta lõpus IRList, et pühenduda Vaba Isamaalise Kodaniku (VIK) juhina uue partei loomisele. VIK ja ühendus Parem Eesti teatasid 23. jaanuaril, et algatavad koostöös uue erakonna loomise, mille nimeks saaks Vabaerakond.

Täna teatas ühendus Parem Eesti, et MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühma asutajate hulgas 31. jaanuaril Parema Eesti esindajaid ei olnud. Parema Eesti esimees Maario Laas ütles, et kuu aega kestnud koostöö Vaba
Isamaalise Kodanikuga on olnud meeldiv ja asjalik, kuid ühistes
töörühmades on saanud selgeks, et ollakse liiga erinevad ja Parem Eesti
eesmärkide saavutamiseks on otstarbekas edasi minna üksinda.

„Meie vaated paljudele Eesti elu küsimustele on küll sarnased, kuid nii
praegust olukorda kui pikemaajalisi eesmärke näeme siiski piisavalt
erinevalt,“ teatas Laas pressiteates.

„Parem Eesti leiab, et Eesti riik vajab põhjalikku restarti, mitte vaid kohatist timmimist. Eesti on sügavas kriisis, praegune poliitiline süsteem on end täielikult ammendanud ja diskrediteerinud. Sellest olukorrast pääsemiseks on vaja teha väga põhjalik analüüs põhjustest, miks me tänasesse seisu oleme jõudnud ja luua selge tervikmudel, mille suunas liikuda, et elu Eestis ka reaalselt paremaks muutuks. Kui asutada lihtsalt veel üks erakond, ei muutu Eesti inimese elus midagi.“

„Meie ettepanek oli kohe, et võtame mõned nädalad aega, et ühtlustada kahe osapoole seisukohti ja saada enne asutamist valmis kas või mingi
programmiline dokument,“ selgitas Laas. „Erakonna asutamine ei ole asi
iseeneses ja kindlasti ei ole see võidujooks.“

Laasi sõnul valmib Parema Eesti esmane programm koostöös ühendusega Restart Eesti aprilli alguseks. Seejärel langetatakse otsus, kas asutakse kohe looma uut erakonda või jätkatakse veel mõnda aega tegevust poliitilise surverühma ja võrgustikuna.

Vabaerakonna Algatusrühm jätkab ettevalmistusi

Vaba Isamaalise Kodanik teatas täna vastuseks Parema Eesti teatele, et Vabaerakonna algatusrühmaga liitunud 150 inimest ning keegi neist ei ole avaldust tagasi võtnud. Tuntumaid liitujaid on näiteks Jüri Adams, Tarmo Kõuts, Emil Rutiku, Arvo Vallikivi ja Kadri Jäätma.

Parem Eesti esimees Maario Laas ei ole avaldust Vabaerakonna Algatusrühma kuulumiseks kunagi kirjutanud ja ses mõttes algas nende kõhklus juba jaanuari lõpus. Tema soov on praegu edasi minna omapoolse programmilise tööga ja seda tuleb kahtlemata aktsepteerida.

Vabaerakond teatas, et nende poolt on uks avatud. Kuigi Paremal Eestil peale kahe inimese selgelt defineeritud liikmeskond puudub, on mõned nende kaudu Vabaerakonnani jõudnud inimesed töörühmadega liitunud ja sellest tööst pole keegi taandunud.

"Mõistame, et erakonna moodustamine võibki käia mitmel paralleelsirgel korraga ja seda tuleb võtta normaalselt, sest kodanike erakonda ainult nii teha saabki. Seni protsessi vedanud VIKile annab Maario Laasi tänane otsus selgust juurde. Olukorra ebamäärasuse tõttu oleme Vabaerakonna Algatusrühma konverentsi pisut edasi lükanud, kuid nüüd on põhjust selle korraldamisega jõudsalt edasi minna. Kindlasti toimub see märtsi esimesel poolel," kommenteeris Herkel.