Parlamendi alamkoda võttis detsembris senati heakskiidu saanud seaduse vastu häältega 82-44, 12 saadikut jäi erapooletuks, vahendab BNS.

Halastussurm tuleb seaduse kohaselt kõne alla juhul, kui laps on parandamatult haige, tema kannatused rasked ning neid ei ole võimalik leevendada. Eutanaasiataotluse peaksid heaks kiitma nii patsiendi raviarstid kui ka vanemad.

Praeguste hinnangute kohaselt võiks Belgias sarnaseid juhtumeid ette tulla 10 kuni 15 aastas.

Belglased on pärast kuid kestnud avalikku arutelu valdavalt laste eutanaasia poolt, kirik selle vastu. Umbes 160 lastearsti pöördus kolmapäeval seadusandjate poole palvega hääletus edasi lükata, sest nende hinnangul on eelnõu halvasti ettevalmistatud ja tarbetu.

Belgia seadustas teovõimeliste ehk vähemalt 18-aastaste isikute eutanaasia aastal 2002, kuid arvamusküsitluste kohaselt pooldab suur osa rahvast ealise piirangu kaotamist. Belgias oli 2012. aastal 1432 eutanaasiajuhtu ehk kaks protsenti kõigist surmadest.

Üle 12-aastaste laste eutanaasia on varem seadustanud Belgia naaberriik Holland.