42-aastane Olavi Rea lugu sai alguse 19. septembril 2008. aastal, kui ta pärastlõunal sõitis oma elukaaslase Maia ja tema õepoja Edwardiga läbi Jõgeva Võru poole. Kuigi ilmastikuolud olid toona head, siis mõned meetrid pärast Jõgevat see juhtuski, vahendab "Pealtnägija".

Kuigi Olavi tuli teadvusele alles septembri lõpus, siis mäletasid Maia ja toona 8-aastane Edward, kuidas mingi BMW neile järsku vastassuunast otsa kihutas. Pisikese poisi jaoks oli toona šokk nii ränk, et hiljem vajas ta psühholoogi abi.

Tegelikult läks naisel ja lapsel hästi, kuid mitte Olavil. Tal olid katki näiteks muuhulgas mõlemad kandluud, samuti olid killustunud murrud, jäsemetesse paigaldatud kruvid ning ka koljupõhimiku murd, silmakoobaste murd ning ülalõua murd. Lisaks rebenes Olavil lahti ühest otsast nina ja ülalõug fikseeriti metallplaadi ja kruvidega. 

Kuna liikumisvõimetus aheldas mehe ka pikaks ajaks voodisse, tekkis tal ka luude hõrenemine. Ta ei tohi kukkuda ja käib küünartoega ning ta ei tunne näovigastuste tõttu enam kunagi maitset ja lõhna. Ta on läbinud üle 300 taastusraviprotseduuri. 

Ränga õnnetuse põhjustas aga toona 31-aastane Kristo Sumendu. Eksperthinnangud ja tunnistajate ütlused kinnitasid üheselt, et tol saatuslikul päeval hakkas Tartu poolt tulnud Sumendu oma sõbra BMW-ga tegema möödasõitu eesolevast autost, kuid kaotas vastassuunas juhitavuse. Sealjuures oli numbrit 666 kandnud Sumendu auto kiirus õnnetuse eel 114 km/h, kuigi sõita tohtis 90-ga. Kuna aga mehe turvavöö oli lahti, sai ta ka ise õnnetuses peaaju- ja rindkere põrutuse ning murdis sääreluu.

Kristo Sumendu on aga Jõgeval tuntud ärimees. Õnnetuse ajal kuulus talle näiteks suurem osa ühest Jõgevamaa edukaimast ettevõttest, mis tegeles arvutitega. Sumendu firma rahastas ka noort võidusõitjat, kelle tuunitud bemariga ta ränga kokkupõrke põhjustaski. Mees ise ei soovinud aga juhtunut "Pealtnägijale" meenutada. 

Süüasi lõpetati

Kuigi toona sai tõestatud, et  Sumendu rikkus tahtlikult liiklusnõudeid ja pani toime kuriteo, siis Olavi Rea sõnul sai ta haiglas olles teada, et Sumendu esindaja on esitanud taotluse kriminaalasi ära lõpetada, kuna puudub avalik huvi ja kihutaja sai ka ise avariis kannatada.

Lõuna ringkonnaprokuröri Anneli Hinto sõnul oli taotlusest näha, et Sumendu tunnistab enda süüd ja ei vaidlusta kuriteo toimepanemise asjaolusid. Prokurör lisas, et Sumendu ei olnud varasemalt kriminaalkorras karistatud ja tal puudusid kehtivad liikluskaristused ning ta sai ise raskelt kannatada. Samuti avaldas Sumendu valmisolekut kahju hüvitada. 

Seega otsustaski prokurör süüasja lõpetada ja Sumendu, kellelt ei võetud isegi juhiluba, pidi riigile tasuma 30 000 krooni ning hüvitama uurimiskulud.

Ringkonnaprokurör kommenteeris otsust sellega, et ainuüksi see, et tegemist on avariiga, ei tähenda, et see oleks kohe automaatselt suur süü. "Süü suurust hinnatakse kõikide nende asjaolude kogumis, mida ma eelnevalt teile ette lugesin," ütles prokurör. 

Olavi Rea oli aga asjade sellisest käigust äärmiselt nördinud ning sealt hakkas ka kogu komejant pihta. 

Kantis raha teistele

Kuigi prokurör pani toimiku kinni osalt seetõttu, et Sumendu lubas hüvitada ohvrite kahjunõuded, siis oli see kõigest ilus jutuke.

Nimelt esitas Olavi Rea Sumendu vastu tsiviilhagi ja võitis ning Sumendu pidi reale tasuma selle järgi veidi üle 50 000 euro ning teistele kannatanutele kokku üle 1000 euro. Senimaani pole aga Rea saanud teda invaliidistanud mehelt sentigi.

Kui Jõgeva ärimees sai teada, et tema vastu kavatsetakse hagi esitada, tegi ta end üleöö vaeseks ja varatuks invaliidiks. Näiteks hakkas Sumendu juba enne kriminaalasja lõpetamist oma kontosid tühjendama, võttes pangaautomaatidest sularaha maksimaalselt lubatud summade piires. Kui tema algjääk oli üle 200 000 Eesti krooni, siis lõppjääk oli null.

Kinnistusraamatu järgi kuulub Kristo Sumendule muidu kaks korterit ja üks maja Jõgeva linnas ning ühisomandina krunt Peipsi ääres. Kuid pärast süüasja lõpetatamist tekkis neile aga äkki hüpoteek, justkui oleks mees oma isalt võtnud 1,7 miljonit krooni laenu. 

Päev pärast süüasja lõpetamist vormistab aga Sumendu oma ligi 400 000 krooni maksnud BMW rallisõitjale.

Samuti lasi Sumendu end firmast koondada ja väidab, et teenib vaid 280 eurot palka pluss 160 eurot pensioni. Samuti väidab mees, et ta on 80 protsendi ulatuses invaliid.

Seni mehe poolt pakutud kompromissid on aga ohvri jaoks väga alandavad. "Ta on pakkunud 16 800 eurot ja ülejäänud osa 100 euro kaupa kuus. Lihtne arvutus näitab, et see on ligi 28 aastat," on Rea nördinud.

Invaliidistunud mees ei kavatsegi aga enda jonni jätta ja on esitanud lisaks 50 000 eurole ka uue hagi, kuna tema töövõimetust pikendati veelgi.

"Mul oli õnne saada isaks aasta tagasi. Mu poeg kasvab, ta tahab isaga jalgpalli mängida ja isa ütleb, et ma ei saa mängida jalgpalli. Poeg ütleb, et aga tõsta mind üles, lähme jookseme. Mis ma ütlen? Ma ei saa seda teha. Ja mille pärast? Sellepärast, et üks inimene, kes selle põhjustas, kompenseerimise mõttes pakub mulle Pobeda kapotti," ütles Rea kokkuvõtteks.