Tallinnasse mahuks isegi mitu vene lütseumi. Lütseumi nime kandev haridusasutus ei ole pühapäevakool ega huvikool ega täiendkoolitust pakkuv hariduskeskus. Siin on Tallinna linnavalitsus teinud põhilise vea, andes eraõiguslikule munitsipaalasutusele eksitava nime.

Keda linnavalitsus ebaõnnestunud nimevalikuga eksitab? Eelkõige ikka vene emakeelega noori tallinlasi. Praegune sihtasutus Tallinna Vene Lütseum lihtsalt ei anna kooli nimele vastavat mõõtu välja. Samas pole midagi veidrat selles, kui Tallinna linn leiab võimaluse pakkuda vene emakeelega noortele emakeelseid täienduskursusi põhilistes õppeainetes avalikkusele arusaadaval, läbipaistval ja ratsionaalsel moel.

Õige Vene Lütseum tuleb alles luua. Sotsiaaldemokraatide haridusprogrammis on selge seisukoht täiemahulise vene lütseumi vajalikkuse kohta. Programm ütleb nii: tagada riiklikule õppekavale vastav kvaliteetne gümnaasiumiharidus muukeelsetest peredest pärit noortele, toetades põhjendatud juhtudel kooli hoolekogude seadusejärgset õigust erandi taotlemiseks õppekeele valikul. Õppekeel ei pea tänapäeva Eestis enam olema poliitiline malakas, vaid ikka ja ainult pedagoogiline vahend noortele võimalikult hea hariduse omandamiseks. 

Tuletan meelde, et IRLi kuuluv haridusminister Jaak Aaviksoo on mullu septembris nädalalehele Den za Dnjom antud intervjuus öelnud, et kavatseb Vene Föderatsiooniga sõlmida keskhariduse lepingu „nii kiiresti kui võimalik". 

Minister Aaviksoo leidis, et „Eesti vajab kindlasti head vene lütseumi, kus vene keelt, kirjandust ja kultuuri õpetatakse kas või 100-protsendiliselt vene keeles." Tegelikult me saaksime korralikud vene lütseumid käivitada ka oma jõududega, sest Eestis on küllaga õpetamisoskusega inimesi, kes tunnevad suurepäraselt vene kirjandust, ajalugu ja kultuuri. 

Mis puutub umbusaldamist, siis vabas ühiskonnas on see tavaline poliitiline võte. Sõltub poliitilisest kultuurist ja poliitilisest kirest, kas seda võtet kasutatakse iga nädal või ainult siis, kui poliitilise vastase vassimiste ja eksimuste kohta on kogunenud kaalukad tõendid.

Äsjase Sirbi juhtumi puhul sai minister Rein Langile saatuslikuks vassimine, mis leidis tõendust, ja minister astus tagasi. Praeguses segaduses Tallinna Vene Lütseumi olemuse ja rahastamise ümber on abilinnapea Mihhail Kõlvart teatanud, et kannab poliitilist vastutust. Tema senised selgitused Vene Lütseumi kohta pole olnud avalikkusele piisavalt arusaadavad, läbipaistvad ega ratsionaalsed. Nüüd on Mihhail Kõlvarti teha ja Tallinna volikogu hinnata, kas ta väärib abilinnapea kohal jätkamist või mitte.

Mart Meri kirjutas artikli vastuseks Eerik-Niiles Krossi (IRL) seisukohtadele.