Küsimuste sisust arusaamine ei tekitanud riigipeale probleeme, kuid ta vastas eesti keeles.

Vaata, kuidas president küsimustele vastas:

Ilves on enda sõnul vene keelega kokku puutunud ajal, mil tema emapoolne vanaema teda lapsena hoidis ja kasvatas.

"Minu emapoolse vanaema nimi on Aleksandra Tshistoganova, kes elas nooruspõlves Sankt-Peterburgis, hiljem Eestis ja siis põgenes koos perega Rootsi. Kui olin väike, siis ta hoidis ja kasvatas mind," on president öelnud intervjuus Eesti Koostöö Kogule.

Eesti Koostöö Kogu intervjuu tugineb küsimustele, mille saatsid Tallinna vene õppekeelega gümnaasiumide õpilased.

Vaata ka pilte tänaselt raamatuesitluselt: