Haapsalu - Noarootsi jäätee on juba peale vaadates nii vesine, et sellele sõitma ei tohiks küll miski meelitada. Samuti ütleb silt tee alguses, et jäätee on suletud.

Lääne prefektuuri pressiesindaja ütles, et täna pole kuulda olnud, et keegi oleks üritanud ohtlikule jääle sõita ja et Delfi fotograafi kaamera ette jäänud politseipatrull ei valva teeleminekut alaliselt.

Maanteeinfo telefonilt öeldi Delfile, et info jääteede seisukorra kohta tuleb igal hommikul peale tee kontrolli, seega see, kas teed uuesti avatakse, selgub iga päeva alguses. "Vaadates aga siin tänast olukorda, et teed on väga vesised ja ohtlikud, siis julgen arvata, et teed on ka vähemalt homme veel kinni," öeldi infoliinilt.

Maateeamet on enda kodulehel edastanud tungiva palve autojuhtidele mitte sõita avamata jääteedele, kuna see on eluohtlik.

Tänased pildid Haapsalu - Noarootsi teest:
Ja sama tee 24. jaanuaril:

Liiklemise korda jääteel tutvustavad pealesõidukohtadesse üles seatud teabetahvlid kõige olulisema teabega:

Jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse.
• Soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet).
• Jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel.
Sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m.
• Keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal.
• Tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud.
• Turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad.
• Ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega.
• Jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Kõigist jääteel esinevatest ohtlikest muutustest, märgistamata ohtudest või seisvatest sõidukitest tuleb esimesel võimalusel informeerida jäätee valvetalitust. Kui jääolud ei võimalda edasisõitmist, peab liikleja viivitamatult tagasi pöörduma ja hoiatama teeoludest jääteel liiklejaid ning jäätee valvetalitust.

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.