Kommunismiohvrite mälestusmärgi loomine on Alenderi sõnul ametisoleva valitsuse tegevusprogrammis kokku lepitud. Vastavalt tegevusprogrammile oli kultuuriministeeriumi ülesanne korraldada memoriaali ideekavandi konkurss, mis toimuski koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 2011. aastal.

Kuni möödunud aasta juunini toimusid maakonnakeskustes konkursitööde näitused ja nendega oli võimalik tutvuda ka veebikeskkonnas.

Seega oli kultuuriministeeriumi ülesanne korraldada ideekonkurss, tutvustada tulemusi avalikkusele ja koguda tagasisidet. "Käsitleme Memento tehtud ettepanekut osana tagasisidest, mida kindlasti arutatakse ja edastatakse valitsusele koos ülejäänud infoga konkursi läbiviimise ja tulemuste kohta," kommenteeris Alender.

Otsuse edasiste tegevuste kohta peaksid vastavalt valitsuse tegevusprogrammile langetama ministrid ühiselt.