„Tervise infosüsteemi terviseandmete kvaliteet on väga oluline näiteks püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlejate jaoks, kuid ainult 37% juhtudel on seda võimalik tuvastada olemasolevate andmete põhjal,“ märkis inspektsiooni järelevalvedirektor Andres Ojaver.

„Näib, et teenuseosutajatel on tekkinud karistamatuse tunne ja midagi on vaja tõsiselt ette võtta.“

Tema sõnul kohustavad seadused tervishoiuteenuste osutajaid tagama andmete kvaliteeti. Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt peavad isikuandmed „olema ajakohased, täielikud ja vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks.“

Detsembris juhtisid Andmekaitse Inspektsioon, terviseamet ja sotsiaalkindlustusamet ühiselt arstide tähelepanu nende seaduslikule kohustusele edastada tervise infosüsteemi andmeid osutatud tervishoiuteenuse kohta, kuna selle põhjal on ainult kolmandikul juhtudest võimalik tuvastada püsivat töövõimetust ja/või puuet.