Kui Tsäkko ja tema kaitsja leidsid apellatsioonkaebuses, et Tsäkko tuleb õigeks mõista, siis ringkonnakohus leidis, et Harju maakohtu süüdimõistev lahend on igati pädev ja selle muutmiseks pole alust, kirjutab BNS.

Harju maakohus mõistis mullu juuni lõpus Tsäkko süüdi riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises ning määras talle nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristus kolmeaastase katseajaga. Sundrahaks tuli Tsäkkol tasuda 480 eurot ja ekspertiisikulude katteks 2265 eurot.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus taotles eelnevalt Tsäkkole poolteise aasta pikkust tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga. Evestuse sõnul tulnuks karistuse mõistmisel arvestada, et süüdistatav on lahkunud käesolevaks ajaks avalikust teenistusest, ei oma varasemat karistatust kriminaalkorras, samuti Tsäkko isikut ja isikuomadusi, mis ei viita kuritegude toimepanemise jätkamise tõenäosusele.

"Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud puuduvad. Samas tuleb aga arvestada, et süüdistuses etteheidetud kuriteod on toime pandud seoses avalikus teenistuses töötamisega ning konkreetsete süüdistuses viidatud tööülesannete täitmisega riigiasutuse juhina, mistõttu on põhjendatud õiguskorra kaitsmise huvisid silmas pidades karistada isikut vangistusega, kuid vabastada ta vangistusest tingimisi," selgitas Evestus aprillis kohtuvaidluste järel.

Tsäkko vastu varalise kahju nõuet ei esitatud.

Tsäkko kaitsja Toomas Pikamäe palus juba maakohtus kaitsealune õigeks mõista.

Mullu aprilli keskel alanud protsessil Tsäkko end süüdi ei tunnistanud.

Riigiprokuratuur esitas tunamullu septembris Tsäkkole süüdistuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises seonduvalt hankelepingu tingimuste muutmisega sõiduradade liikluskorralduse osas.

Prokuratuur süüdistab Tsäkkot selles, et ta lubas töövõtjal Loo-Maardu teelõigul hankedokumentides sätestatud ajutise liikluskorralduse kaks pluss kaks sõidurea asemel ehitada üks pluss üks sõidurida koos kindlustatud teepeenardega.

Kuna sellise lubaduse andmine ei olnud seadusega kooskõlas ja ehitajale maksti seetõttu 33 668 eurot suurem summa, kui oli tegelike tööde maksumus, arvestades üks pluss üks sõidurea asemel kaks pluss kaks sõidurea liikluskorraldusega, tekitas Tsäkko süüdistuse kohaselt riigile suure varalise kahju.

Süüdistuse kohaselt pani maanteeameti endine peadirektor toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo, see on seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise ja teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise, millega on tekitatud suur varaline kahju.

Samuti pani Tsäkko süüdistuse kohaselt toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo, see on muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise, millega on tekitatud oluline varaline kahju.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid