muudab voliniku kandidaadi salakokkulepete pantvangiks".