Küsimusele, kas Eestis on enamikul lastel võimalus igapäevaselt õppida ja end arendada, vastas jaatavalt vaid 43 protsenti uuringus osalenutest. See on kõige madalam näitaja 29 uuringus osalenud arenenud riigi seas.

Eestiga võrreldav tulemus saadi tabelis tagantpoolt teisel ja kolmandal kohal olevas Leedus (45% vastas jaatavalt) ja Kreekas (47% vastas jaatavalt).

Küsitluse põhjal moodustas esikolmiku Šveits (95% vastas küsimusele jaatavalt), Norra (93% vastas jaatavalt) ja Luksemburg (93% vastas jaatavalt).

Uuringu käigus küsiti veel ka seda, kas sinu koduriigis koheldakse lapsi piisava austuse ja väärikusega.

Selle küsimuse põhjal võttis ülekaalukalt punase laterna rolli Rumeenia, kus vaid 38 protsenti vastanutest leidis, et seal koheldakse lapsi piisava austuse ja väärikusega. Eesti jagas selles küsimuses 29 riigi seas Lätiga tagantpoolt kolmandat-neljandat kohta (59% vastas jaatavalt). Tagantpoolt teine koht kuulus Leedule (52% vastas jaatavalt).

Kõige paremad on uuringu põhjal lood laste väärikuse ja piisava austusega nende suhtes Šveitsis (92% vastas jaatavalt), Luksemburgis (88% vastas jaatavalt) ja Hispaanias (85% vastas jaatavalt).

Uuringu viis läbi uuringufirma Gallup ning selle tarbeks küsitleti 2012. aasta jooksul vähemalt tuhandet täiskasvanut kõikides uuringusse kaasatud riikides.