Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Tapa Erikooli juures Jürgen Rakaselg ütles, et neile esitatud teabes esinevad kuriteo tunnustele viitavad teod.

"Meile teatavaks saanud info kohaselt on väidetavalt leidnud aset viimase kahe nädala jooksul mitu kehalise väärkohtlemise või sellega ähvardamise episoodi Tapa Erikooli kahe töötaja poolt täna koolis õppivate õpilaste suhtes," ütles Rakaselg.

"Tegemist on väga tõsiste süüdistustega, millesse ei saa mingil juhul suhtuda ükskõikselt,“ rääkis Rakaselg. „Kuna nende väidete kontrollimine väljub koolipidajale seadusega antud võimalustest ja volitustest, siis edastame meile nädalavahetusel teatavaks saanud infot politseile kontrollimiseks.“

Tapa erikoolis puhkes eelmisel kolmapäeval õpilaste mäss, mille käigus lõhuti kooli aknaid, uksi, WC ja pesuruumi sisustust ning tungiti kallale pedagoogidele.

Politseile anti teada kümnest jooksikust, neist seitse tabati linna pealt ja ülejäänud kolm pöördusid ise tagasi kooli. Põgenenud poisist viit hoiti reede õhtuni politseijaoskonnas. Kolm neist võeti vahi alla.

Süüdimõistmise korral võib neid oodata rahatrahv või kuni viieaastane vangistus.