Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil korralduse eelnõu, millega annab linnavaraametile ning sotsiaal- ja tervishoiuametile ülesande töötada välja meetmed Tallinna tervishoiutöötajate eluasemevajaduste rahuldamiseks, et vähendada nende Eestist lahkumist.

Korralduse eelnõu järgi peavad Tallinna linnavaraamet ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet esitama linnavalitsusele ettepanekud linna eluasemefondi abil tervishoiutöötajate eluasemevajaduste rahuldamiseks 4. juuniks.

Linna raviasutuste tervishoiutöötajatest vajaksid hetkeseisuga eluasemeprobleemi lahendamisel linna abi 54 töötajat.

"Tervishoiutöötajate migratsioon on jätkuvalt suur," tõdes abilinnapea Eha Võrk. Terviseameti andmetel taotles Eestis 2013. aastal migreerumiseks vajalikku tõendit 118 arsti ja 185 õde.

"Eriti valusalt puudutab arstide ja õdede Eestist lahkumine Tallinna tervishoiuasutusi," nentis abilinnapea Merike Martinson. "Ainuüksi AS Lääne-Tallinna keskhaigla, AS Ida-Tallinna keskhaigla ja SA Tallinna lastehaigla meditsiinilise personali täiendav vajadus on hetkel 238 töötajat - puudu on 76 arsti, 108 õde ja 54 hooldustöötajat."

Tallinna tervishoiu arengukavas on tervishoiutöötajatele ette nähtud kortereid linna tellimusel valmivates elamutes. Tallinna teise elamuehitusprogrammi abil on tervishoiutöötajatele üürile antud 54 munitsipaaleluruumi.

Arstide ja õdede majutamiseks plaanitakse rekonstrueerida Akadeemia tee 48 elamu, kus on 90 eluaset. Hoone on tervishoiutöötajate majutamiseks valmis järgmise aasta lõpuks.