„Kõrvuti äärmusluse ilmingutega on sagenenud anonüümsed ähvardused hüdroelektrijaamade, aga ka aatomienergiaobjektide õhkulaskmise kohta, mille kahjustamisel võivad olla ettenägematud, eriti rängad tagajärjed Ukraina ja naaberriikide elanikkonnale,“ öeldakse SBU teadaandes, mis avaldati esmaspäeval teenistuse veebilehel, vahendab Interfax-Ukraina.

Teadaandes rõhutatakse, et viimase aja sündmused Ukrainas on suurendanud ühiskonnas pingeid mõnede äärmuslikult meelestatud organisatsioonide ja kodanike õigusvastase tegevuse tagajärjel.

„Sündmused, mis leiavad aset riikliku energiasüsteemi objektide ümber, mõjuvad negatiivselt meie riigi julgeolekutasemele ning kujutavad endast ohtu tema funktsioneerimisele, aga samuti kodanike elule ja tervisele,“ märgib SBU.

Eriteenistus hoiatab, et rahvamajandusele või riigikaitsele suurt tähtsust omavate objektide võimalik hõivamine, lõhkumine või kahjustamine, eesmärgiga nõrgendada riiki, kahjustada ühiskondlikku julgeolekut ja hirmutada elanikkonda ning vastutegevus riigivõimu- või kohaliku omavalitsuse organite vastu võetud otsustele, kvalifitseeruvad kuritegudeks, mille kohta kehtivad Ukraina kriminaalkoodeksi pragrahvid 113 (diversioon) ja 258 (terroriakt). Nende tegude toimepanemise eest on seaduses ette nähtud karistus vabadusekaotuse näol kuni 15 aastat.

Ukraina energia- ja söetööstuse ministeerium kehtestas varem tugevdatud füüsilise valve režiimi aatomielektrijaamades seoses sellega, et meedias ilmus informatsioon tuumaelektrijaamade võimaliku hõivamise kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid