Täna Tapa poole teele asunud Rakaselgi sõnul ei ole teravamad käitumisprobleemid erikoolides alati välditavad. "On paratamatu, et neid asju võib seal ette tulla, sest me pole sinna ju koondanud testide põhjal edukaid õpilasi. Nende reaktsioon on välja kujunenud varasema elu pealt, nii et ei saa öelda, et mässamine just üllatuslik või ennekuulmatu oleks," tõdes Rakaselg.

"Tapa erikooli seltskond on aga kõike muud kui kerge. Probleem seisneb just selles, et laamendamine sellised mõõtmed võttis," lisas ta.

Laste ebasoovitava käitumise puhul tuleks tema hinnangul vaadata ka täiskasvanute tegutsemise poole, sest noorukid kipuvad käituma nii nagu täiskasvanud nende ümber. "See ei tähenda, et pean leidma süüdioleva täiskasvanu. Tavaliselt muutub olukord nii tõsiseks mitmete tegurite koosmõjul ja minu ülesanne on need üles otsida," rõhutas Rakaselg.

Kooli juhtimist üle võtma ta enda sõnul ei lähe. "Püüan leida viise, kuidas tulevikus sellise olukorra eskaleerumist ära hoida. Olen riigi ehk koolipidaja esindaja, vaatan üle kooli tegemised ja tegematajätmised ja mõtlen, kuidas vähendada selliste probleemide esinemissagedust," sõnas ta.

Personali ja vahendite puudus?

Etteruttavalt võiks üks järeldus olla see, et koolis on personalipuudus. "See on täiesti võimalik. Praegu on koolis kehvad olud, paljud inimesed on haiguslehel," nentis Rakaselg.

Isegi arhitektuur võib mässude ulatusele kaasa aidata. "Nii Kaagvere kui Tapa erikoolide puhul torkab silma see, et nende arhitektuurne lahendus on nõukogude ajast. Vähe võimalusi on lapsele anda privaatset ruumi, kus nad pole teiste tegevusest nii kergesti haaratavad," rääkis ta.

Kas kooli turvatöötajaid peaks paremini varustama? "Meil on olemas noorteosakond Jõhvi vanglas, aga see on juba teine asutus. Tapal on ikkagi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel toimetav erikool ja seal on ette nähtud kindlad vahendid. Kindlasti ei hakka me mingeid relvi või erivahendeid välja jagama, tegemist on lastega ja riskid on maandatavad efektiivse töökorralduse, oskuste ja teadmistega. Ei tohi sinna luua relvastatud eriüksusi," toonitas Rakaselg.

Eksperdil on plaanis koolis kohal käia nii palju kui vaja. Tõenäoliselt ta Tapal siiski ööbima ei hakka, kuid välistada ei saa ka seda. "Episoodiliselt käin kohal ilmselt paari nädala jooksul," selgitas Rakaselg.