Rahvuskultuuriliselt oluliste teoste väljaandmist e-raamatutena toetab ministeerium ühtekokku 12 000 euroga. See toetus jaguneb võrdsetes osades rahvusraamatukogu, Digira OÜ ja kirjandusmuuseumi vahel, kes kooskõlastasid eelnevalt oma tegevused rahvuskultuuriliselt oluliste teoste avaldamisel. Selle tulemusel nende projektid täiendasid üksteist ega sisaldanud kattuvaid tegevusi.

Kultuuriministeerium toetab kokku 3000 euroga väikelasteraamatute konkursil „Põlvepikuraamat“ auhinnalistele kohtadele jõudnud raamatute väljaandmist. Ministeeriumi toel annab kirjastus Päike ja Pilv välja konkursil esikoha saanud raamatu „Kus on armastus“, autor Kätlin Vainola, teise koha vääriliseks hinnatud „Arva ära!“ Epp Petronelt ja kolmanda koha saanud „Postiljon ja kanad“ Markus Saksatammelt.

Kirjandusmuuseum saab 5000 eurot akadeemilise väljaande „Eesti mõistatused“ trükkimiseks ja 4834 eurot akadeemilise väljaande "Eesti imemuinasjutud" II osa väljaandmiseks. Eesti Keele Sihtasutus saab ministeeriumi toel kirjastada eesti keele põhisõnavara sõnastiku, selleks eraldab ministeerium 2900 eurot.

Programmist toetatakse ka oluliste kirjandussündmuste korraldamist. Näiteks eraldab ministeerium 5125 eurot Põhjamaade-Baltimaade kirjandusfoorumi jaoks, foorumi peateemaks on lastekirjanduse tendentsid ja trendid. Toetust saavad Tallinna kirjandusfestival HeadRead 2014, kirjandusfestival Prima Vista, Tallinna raamatumess jm.

Ühtekokku 11 500 eurot läheb eesti kirjanike teoste väljaandmiseks võõrkeeltes, et tugevdada eesti kirjanduse silmapaistvust maailmas. Andrus Kivirähki teosed ilmuvad ungari keeles, Viivi Luige „Inimese kapike“ albaania keeles, Indrek Hargla Melchiori sarja raamatud prantsuse keeles, Jaan Krossi „Kolme katku vahel“ I osa inglise keeles ning kirjastus Tracus Arte avaldab rumeenia keeles kaasaegse eesti luule antoloogia.

Eesti kirjanduse silmapaistvust maailmas aitab tugevdada ka osalemine rahvusvahelistel raamatumessidel, mille tarvis eraldab ministeerium Eesti Kirjastuste Liidule 21 000 eurot.

Kultuuriministeeriumi toetusprogrammi “Eesti kirjandus“ üldeesmärk on luua eesti sõnakunsti arenguks soodsad tingimused, teha kättesaadavaks eesti rahvuskultuurile olulised väärtteosed ja populariseerida eesti kirjandust ning luua tingimused kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumisele.