Tapa erikoolis mässu tõstnud ning seejärel asutusest põgenenud kümnest poisist viit hoiti täna õhtuni politseijaoskonnas.

Poiste suhtes on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist grupi poolt, öeldi Delfile Ida prefektuurist. Esialgu on poisid kinni peetud kaheks ööpäevaks.

Süüdimõistmise korral võib neid oodata rahatrahv või kuni viieaastane vangistus.

Politseile anti eile teada kümnest jooksikust, neist seitse tabati linna pealt ja ülejäänud kolm pöördusid ise tagasi kooli.

Tapa erikoolis kolmapäeval puhkenud mässu käigus lõhuti kooli aknaid, uksi, WC ja pesuruumi sisustust ning tungiti kallale pedagoogidele. Pärast seda põgenes kümmekond poissi linna peale.