Komisjoni istungid pole Eestis praegu avalikud ning samuti pole avalikud istungite salvestised, mida riigikogu on keeldunud isegi prokuratuurile välja andmast. Mõnedes riikides on komisjoni istungid aga avalikud.

Nutt selgitas, et komisjoni istungid on avalikud nendes riikides, kus komisjonides ei otsita kompromisse, vaid tegemist on parlamendi plenaaristungile lisanduva täiendava avaliku debati kohaga. Eesti on riigikogu kodukorda tehes eeskuju võtnud Põhjamaadest, kus komisjoni istungid on suletud, sest komisjonides otsitakse kompromisse.

Eesti Ekspress kirjutas eile, et riigikogu liikmetele võidakse kehtestada vaikimiskohustus komisjonis räägitu osas. Nutt oli nõus, et komisjonis arutatud riigisaladuse all olevat infot ei tohi edasi rääkida, aga mingit üldist vaikimisvannet pidas ta absurdseks.

"Riigikogu liige on andnud vande olla lojaalne riigile, mingit komisjoni vannet ei kujuta ma ette," nentis Nutt.

Praegu on tavaline, et riigikogu liikmed kommenteerivad komisjonides toimunud arutelusid, märkides ära oma seisukohad ja selgitades, milline oli teiste erakondade või komisjoni üldine seisukoht antud küsimuses. Nutt leidis, et praegune kord on igati hea ning seda pole vaja muuta.