Rocca al Mare Kool on kolm korda ja Keilas asuv Lätte kool ühe korra võitnud kohtus Tallinna linna, sest linn on keeldunud erakoolidele välja maksmast toetust, mille seadus neile ette näeb. Veel mitu kohtuasja on käimas.

Et erakoolid ei peaks iga kord kohtu kaudu oma raha välja nõudma, esitas Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni liige Riina Solman neljapäeval eelnõu, millega linnavolikogu annab linnavalitsusele ülesande erakoolidele rahad välja maksta.

Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et erakooliseaduse vastav paragrahv on põhiseadusevastane, sest sellega on linnale pandud riikliku ülesande rahastamise kohustus ilma, et riigieelarvest oleks eraldatud selle täitmiseks vajalikke vahendeid.

Solman polnud selle tõlgendusega nõus. Esiteks pole seda paragrahvi kuulutatud põhiseadusega vastuolus olevaks ja seega on see kehtiv. Samuti on raha erakoolidele maksmiseks kogu aeg olemas olnud, sest erakoolide lastevanemate tulumaks on laekunud ja laekub Tallinna linnale. Linn peab maksma vaid nende laste eest, kelle elukohaks on Tallinn.