Kooli direktor Veiko Rohunurm rääkis Delfile, et kool on valmis jätkama põhikoolina ning väikese gümnaasiumiosaga nad linna eelarvet ei koormaks.

Kool ei avanud ka eelmisel aastal 10. klassi ning see otsus sai tehtud koos haridusametiga. "Mulle jääb ka arusaamatuks, miks oldi nõus meie kooli nime muutmisega? Nüüd jääb mulje, nagu peetakse meie kooli mittevajalikuks," sõnas Rohunurm.

Koolis õpib 355 õpilast ning direktori sõnul mahub veel lisaks. "Ühisgümnaasiumis on tõesti palju lapsi ja osa käib ka õhtuses vahetuses. Seda, kuidas plaanitakse organiseerida laste liikumist ja kes lastest millises klassis käima hakkab käima, ei tea. Mina pole vastavat analüüsi teinud."

Hetkel on moodustamisel komisjon, kus kaks kooli koos haridusameti ja abilinnapea Mihhail Kõlvartiga arutlevad, kas on mõistlik koole liita või mitte. "Nädal tagasi abilinnapeaga kohtudes öeldi meile, et koolide liitmise eelnõus on ka meie kool sees," sõnas Rohunurm.

"Meie suudame oma kooli ise pidada, oleme palju oma energiat panustanud. Meie kooli koduleht on valitud parimate sekka, meil on korvpalliklass, kõigis kaheksas algklassi õpperuumis on smart või selle analoogtahvel, kõigis klassiruumides on data-projektorid, nüüd ka tahvelarvutid jne. Kolm aastat tagasi tehti koolis remont, oleme palju investeerinud," rääkis Rohunurm.

Tallinna ühisgümnaasiumis õpib hetkel 781 õpilast.

Haridus-ja teadusminister Jaak Aaviksoo ütles Tallinna koolivõrgu korrastamise kohta, et vajadus Tallinna nõukogudeaegset koolivõrku ja -korraldust kaasajastada on juba ammu ilmne.

"Seni on Tallinna võim käsitlenud haridusküsimusi lähtudes erakondlikust võimuhuvist ja parteilisest lojaalsusest, jättes vastutuse selle eest karjääripoliitiku Mihhail Kõlvarti kanda. On tore, et lõpuks tunneb ka linnapea Edgar Savisaar sisulist huvi haridusküsimuste vastu ja on sellega isiklikult tegelema asunud. Soovin talle Tallinna krooniliste haridusprobleeme lahendamisel toeks olla," ütles Aaviksoo Delfile.

Pöördumine:
Hea lapsevanem ja kooli vilistlane!

Tallinna Linnavalitsuses on ettevalmistamisel otsus, mille kohaselt meie kool liidetakse Tallinna ühisgümnaasiumiga (Pärnu mnt 71, endine 20. keskkool).

Kahe kooli liitmine tähendab, et meie lapsed saavad osaks suurest, ligi 1100 õpilasega koolist, kus paljudel tuleb hakata oma senise armsa koolihoone asemel käima Pärnu maantee 71 asuvas suures majas. Mitmed klassikollektiivid lõhutakse ja meie õpilased segatakse Ühisgümnaasiumi
õpilastega. Kaovad aastatega välja kujunenud traditsioonid ja kooli ligi 50-aastane minevik.

Hoolekogu liikmete hinnangul on Tallinna Südalinna kool viimasel viiel aastal pööranud suurt tähelepanu ja panustanud palju energiat sooja, südamliku ning heatasemelise koolikeskkonna loomisele. Täna võime öelda, et juba esimeste sammude järel sel pikal teel on tulemused näha: meil on väike ja heasüdamlik kool, kus kõik tunnevad kõiki ja hoolivad üksteisest ning kus antava hariduse kvaliteet on järjest paranemas. Lapsevanemate huvi ja usaldus Tallinna Südalinna kooli vastu on aasta-aastalt suurenenud ning tänu sellele on ka õpilaste arv oluliselt kasvanud.

Hoolekogu on arutanud ühendamisplaani Tallinna haridusameti ja abilinnapeaga ning edastanud neile meie otsuse mitte nõustuda kahe nii erineva ja eraldi seisva kooli ühendamisega.