„Probleem on selles, et erikoole käsitletakse ministeeriumis lihtsalt tavaliste koolidena, millele pole vaja mingit eri tähelepanu ja lisaressursse. Näiteks 2006. Aastal õnnestus saavutata, et erikooli töötajad ja kasvatajad said 25 protsenti lisatasu, siis tänaseks on see taandunud nullile,“ rääkis Rässa Delfile.

„Näiteks see sama järelevalve töötaja, kes peab täna öösel olema seal mässanud noortega, teenib praegu kuus 480 eurot brutopalka. Tegemist on haridusministeeriumi poolt väga alarahastatud valdkonnaga,“ jätkas ta.

„Probleem on ka see, et seadusandlus ei võimalda erikoolitöötajatel kontingenti adekvaatselt kohelda ja rakendada vajalikke erimeetmeid, arvestades, et väga suur osa õpilastest on viibinud juba vangistuses,“ leidis Rässa.

Tapa erikoolis toimus täna mäss, mille käigus lõhuti aknaid ja tungiti kallale kooli personalile. Kümmekond õpilast pääses kinnisest koolist põgenema, kuna personal ei suutnud neid takistada.

Haridusministeeriumist öeldi Delfi, et nad saadavad kohale omalt poolt abijõudusid ning koolile ja koolijuhile antakse igakülgset vajalikku tuge olukorraga toime tulemiseks.