Samuti on ohtralt sellekohaseid teateid levimas meedias, seisis loomakaitse seltsi kodulehel.

Selleks, et probleeme konstruktiivselt lahendada, ootab Eesti Loomakaitse Selts Hoiupaiga tegevuses pettunud inimeste lugusid aadressile lugu@loomakaitse.ee .

Kindlasti palutakse lisada oma kontaktandmed, juhtumi täpne kirjeldus, aeg ja võimalikud tõendusmaterjalid. Arvesse võetakse vaid oma nime all kirjutatud asjakohaste andmetega juhtumeid.

Lugusid kogutakse eelkõige selleks, et vältida anonüümset laimu ja käsitleda tekkinud olukorda ametlikul tasandil. Samuti oleks Hoiupaigal nii võimalik lugudele ametlikult vastata.