Kõige halvem asi on see, kui eesmärk puudub, sest sihitult ringi kõndimine ei vii mitte kuskile. See on lausa ohtlik. Eesti on riigi tasandil püstitatud eesmärgid saavutanud. Nüüd tuleks uueks eesmärgiks võtta Eesti kodanike heaolu tõstmine.

Riiklikul tasandil tuleks töötada välja kava, mille eesmärgiks peaks järgmisel kümnel aastal olema inimeste palkade tõstmine. Ainult palkade tõstmisega rikkamaks ei saa, sest palgakasv peab tulema millega arvelt. Seetõttu tuleks koostöös erasektoriga mõelda, kuidas tõsta tööjõu oskused nii kõrgeks, et Eesti saaks tehnoloogia valdkonnas konkureerida selliste suurriikidega nagu USA, Saksamaa või Jaapan.

Rohkem raha tuleks suunata ka igapäevastele vajadustele. Näiteks võiks ehitada Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks. Taoline suurinvesteering kosutaks Eesti majandust ning parandaks infrastruktuuri. Tuleks tõsta ka tootlikkust, sest ainult targalt töötades saab üks riik ja rahvas rikkamaks.

Nüüd, mil Eesti on sisenenud OECD ja eurotsooni kaudu edukate riikide klubisse, tuleks seda edu kasutada ära omaenda elanike elatustaseme tõstmiseks. Madal elatustase ja palgad on peamine põhjus, miks eestlased välismaale lahkuvad. Kui Eesti tahab seda vältida, tuleks hakata mõtlema oma inimeste peale, mitte selliste lahenduste peale, et tuua kolmandatest riikidest odavat tööjõudu sisse.