Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses koolis, kuid soovi korral saab kandideerida ka mitteelukohajärgsetesse koolidesse, kus esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt kooli vastuvõtukorrale veebruarikuu jooksul.

Need koolid on Tallinna inglise kolledž, Tallinna juudi kool, Tallinna prantsuse lütseum, Tallinna reaalkool, Tallinna Tõnismäe reaalkool ja Vanalinna hariduskolleegium (VHK). Prantsuse lütseumis, VHK-s ja Tõnismäe reaalkoolis on avalduste vastuvõtt juba alanud.

Gustav Adolfi gümnaasiumis, Tallinna 21. koolis, Tallinna saksa gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe vene lütseumis komplekteeritakse üks ülelinnalise vastuvõtuga klass.

Erivajadustega lastele mõeldud koolides – Lasnamäe põhikoolis, Ristiku põhikoolis, Tallinna Heleni koolis, Tallinna Laagna lasteaed-põhikoolis, Tallinna Tondi põhikoolis ja Õismäe koolis – saab õppima asuda Tallinna laste nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

1.-15. märtsini saavad vanemad esitada Tallinna haridusametile taotluse 1. septembril 2014 esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks. Möödunud aastal määras Tallinna haridusamet koolikoha 4095 õpilasele, kellest enamik sai õppekoha soovitud kooli. Sel aastal on Tallinna munitsipaal-, era- ja riigikoolide esimestesse klassidesse astumas ligikaudu 4650 last.