Kautsjoni vastu vabastamise võimalusega on tekkinud paras segadus. Hetkel on teada, et kautsjoni vastu vabastamine on taas tagasi lükatud seetõttu, et see ohustaks kohtu hinnangul India rahvuslikku julgeolekut.

Esimest korda otsustas magistraadikohus 26. detsembri õhtul, et kinnipeetud Eesti piraadikütid võib kautsjoni vastu vabastada. Siis tegi sama kohtu vanemkohtunik 27. detsembri õhtul otsuse kautsjoni vastu vabastamine edasi lükata.

Kautsjonisumma tasus meeste tööandja laevafirma AdvanForti poolt palgatud advokaadifirma 27. detsembril. Kohus pidi kautsjoniküsimust arutama 3. jaanuaril pärast puhkuselt naasmist, kuid mitmete edasilükkamiste tõttu jõuti lõpliku otsuseni kautsjoni tühistamise kohta eile. Ringkonnakohtu otsuse peale saab firma edasi kaevata Tamil Nadu ülemkohtusse ning vajadusel järgmise sammuna India Ülemkohtusse.

"30. detsembril esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus. Kohtumenetluse võimalikku pikkust on keeruline ennustada," sõnas välisministeeriumi pressiesindaja Minna-Liina Lind.

Ta kinnitas, et välisministeeriumi prioriteediks on koos kinnipeetute tööandja, laeva omanikfirmaga AdvanFort India juhtumi lahendamine. "Täna (eile - K.A) saatis välisministeerium laevafirmale AdvanFort kirja, milles palume infot laevafirma edasise tegevusplaani kohta, samuti milline on seis kinnipeetavate töölepingutega ning kas oleks võimalik meestele toimetada nende isiklikke esemeid, mis jäid kinnipeetud laevale," rääkis Lind.

Aru päritakse pidevalt

Välisminister Urmas Paet on Indiasse korduvalt kirju saatnud: India justiits- ja välisministrile, samuti Tamil Nadu osariigi pea- ja siseministrile. Kirjades on Paet palunud infot juhtumi menetluse kohta, India kriminaalõiguse ja kohtumenetluse normide kohta ning riigi tagatud õigusabi regulatsiooni kohta.

"Oma kirjades on välisminister juhtinud tähelepanu ka kinnipeetavate lähedaste murele Eestis ning kutsunud üles koostööle juhtumi lahendamiseks," kinnitas Lind.

Ka Eesti suursaadik Indias Viljar Lubi kirjutas detsembri lõpus kirja kautsjonitaotlust menetlevale kohtunikule, milles avaldas muret Eesti kodanike pikaaegse kinnipidamise üle India vanglas ning kinnitas Eesti valmisolekut teha India kohtutega igakülgset koostööd kautsjoniküsimusele võimalikult kiire lahenduse leidmisel.

18. oktoobril pidasid India võimud kinni piraaditõrjega tegeleva firma AdvanFort laeva ja vahistasid selle pardal olnud 35 meest, kelle seas oli 14 Eesti kodanikku. Mehed on olnud sellest ajast peale India vanglas vahi all.