Süüdistuse kohaselt tekkis Evgenyl 6. septembri õhtul tuttavatega alkoholi tarvitades tüli, mille käigus lõi Evgeny esmalt seltskonnas viibinud 43-aastast meest ja lahkus seejärel korterist. Peagi tuli aga Evgeny tagasi, lõi köögis olnud 47-aastast naist ja viskas kaasa võetud RGD-5 tüüpi käsigranaadi köögis olnud inimeste jalgade juurde.

Granaat lõhkes akna juures ja vigastas kolme köögis olnud inimest. 50-aastane mees ja 45-aastane naine said plahvatuses eluohtlikke vigastusi, kuid arstidel õnnestus nende elu päästa. Teistest eemal viibinud 47-aastane naine sai kergemaid vigastusi.

Kaitsepolitseinikud pidasid Evgeny kuriteos kahtlustatavana kinni 10. septembril Maardus, kus ta varjas end ühe tuttava juures. Kohus võttis kahtlustatava prokuröri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla.

Pärast kriminaalasja eeluurimise lõpetamist esitas prokuratuur Evgenyle süüdistuse mõrvakatses, mis on toime pandud üldohtlikul viisil, lõhkeseadeldist kasutades ja kahe või enama inimese suhtes. Lisaks sai Evgeny süüdistuse lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises ja kehalises väärkohtlemises.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi kaitsepolitsei ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.