EELK Lääne praostkonna praost Tiit Salumäe ettepanekul arutas komisjon 18. detsembril ülestõusmispühade teine püha võimalikku kuulutamist riigipühaks ja tegi ettepaneku teha vastav pöördumine valitsusele. Komisjon leidis, et ülestõusmispühade teine püha on oluline kirikupüha, mis leiab väärtustamist ka väljaspool kirikut, vahendab BNS.

"Suurel reedel on vastavalt traditsioonile loobutud avalikest pidustustest, kuna tegemist on Kristuse ristilöömise päevaga ja sellele järgneb vaikne laupäev. Ülestõusmispühade esimene ja teine püha annab inimestele parema võimaluse rõõmsas meeles ja vääriliselt seda sündmust tähistada, samuti aitab tugevdada kogukondlikke suhteid ning võimaldab peredel veeta koos rohkem aega," seisab komisjoni pöördumises.

"Ülestõusmispüha teine püha on töövaba päev valdavas osas Euroopa riikides, sel ajal ei toimu pangaoperatsioone, ei tööta ka Euroopa Liidu asutused. Eesti, olles Euroopa Liidu osa, võiks järgida teiste liikmesriikide eeskuju," lisab komisjon.

Lääne maavanem toetas komisjoni ettepanekut ja tegi valitsusele ettepaneku algatada seaduseelnõu pühade ja tähtpäevade seaduss sätestatud riigipühade ja puhkepäevade loetelu täiendamiseks ülestõusmispühade teise pühaga.

Lääne maavalitsuse ja EELK Lääne praostkonna vaheline koostöökomisjon loodi valitsuse ja EELK ühiskomisjoni 1996. aasta kirja alusel, millega tehti ettepanek luua koostöökomisjonid igas maakonnas. Vastav komisjon on Lääne maakonnas tegutsenud järjepidevalt käesoleva ajani. Komisjoni tööd juhib Lääne maavanem Innar Mäesalu, komisjoni kuuluvad liikmetena EELK Lääne praostkonna üheksa esindajat eesotsas EELK Lääne praost Tiit Salumäega, lisaks osalevad komisjoni töös erinevate valdkondade esindajad ja ametnikud.