Juhtiv riigiprokurör Heil Sepp otsustas jätta kriminaalmenetluse SA Eesti Antidoping juhatuse liikme Kristjan Porti 23. detsembri avalduse põhjal alustamata.

Dopinguga varustamise juhtumid, mis leidsid aset hiljemalt 2007. aastal, on tänase seisuga karistusõiguslikus mõttes aegunud ja kriminaalmenetluse alustamine on seega välistatud, seisab riigiprokuröri selgituses.

Vitali Bernatski tegevus sportlaste keelatud ainetega varustamisel leidis aset ajavahemikul 1990ndate keskpaigast kuni aastani 2007. Sellest kirjutas Eesti Päevaleht 17. detsembril.

Kuigi mainitud artiklis esineb viiteid kuriteo tunnustele, ei ole kriminaalmenetluse alustamine ega seega ka kriminaalmenetluslike uurimistoimingute läbiviimine võimalik, kuna võimaliku kuriteo aegumistähtaeg on möödunud.

Ajakirjanduses ilmunud materjalide kontrollimiseks esitaski Eesti Antidoping 23. detsembril prokuratuurile avalduse, paludes dopinguskandaalile õiguslikku hinnangut.