Kui Euroopa autotootja tahab oma toodangut müüa USAs, siis testitakse mõlemal pool Atlandi ookeani auto turvalisust eraldi. See tähendab aja- ja rahakulu. Vabakaubanduslepingu mõte on säärase dubleerimise vältimine.

Vabakaubanduslepingu põhiline eesmärk on Kelami sõnul mõlema majandushiiglase - ELi ja USA - kasvu ergutamine. Kui kaotataks kõik bürokraatlikud tõkked ja saavutataks ühtne reeglistik, kasvaks USA ja ELi SKP protsendi võrra. See tähendab aga miljardeid eurosid.

Kelami sõnul on vabakaubandusleppest räägitud alates Teise maailmasõja lõpust, kuid majanduskriis on andnud lepinguga tegelemiseks uue tõuke. Viimasel ajal on lepingu teemal peetud ka mitmeid kohtumisi ja Kelami hinnangul võib öelda, et asjad on läinud praktiliseks.

Erinevalt EList on näiteks tervise- ja turvalise tarbimise nõuded USAs märksa lihtsamad. Need erinevused eeskirjade ja nõuete vahel tulebki nüüd Kelami sõnul ühtlustada.

Kelami sõnul on kogu ELi paradoks selles, et sisepotentsiaal on tohutu suur, aga me ei kasuta seda täiel määral ära.

Vaata videost, mis kasu ELi-USA vabakaubanduslepingust tõusta võib.