Riigikohus jättis muutmata Tartu ringkonnakohtu otsuse, millega Pavlihhin jäi süüdi ametiisikuna omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. vahendab ERRi uudisteportaal.

Samuti jäi muutmata talle nende kuritegude eest mõistetud tingimisi ühe aasta, kolme kuu ja 19 päeva pikkune vangistus kolmeaastase katseajaga.

Ühtlasi jäi muutmata kohtuotsus osas, millega Pavlihhin mõisteti õigeks riigisaladuse avalikustamise süüdistuses.

Süüdistuse kohaselt, mille ringkonnakohus muutmata jättis, vormistas Pavlihhin aastatel 2006–2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks. Uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud inimeseni.

Tartu maakohus tunnistas septembris Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse endise juhi Jarek Pavlihhini süüdi riigisaladuse avalikustamises ja mõistis talle ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse.

Pavlihhini eelmises süüasjas jõudis Tartu ringkonnakohus lahendini 24. mail, kui tühistas osaliselt Tartu maakohtu 5. veebruari otsuse ning mõistis Pavlihhini riigisaladuse avalikustamise süüdistuses õigeks. Samas jättis ringkonnakohus muutmata Pavlihhini süüdimõistmise ametiisiku poolt omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Nende kuritegude eest jäi jõusse juba maakohtus mõistetud kaheaastane vangistus, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, kolm kuud ja 19 päeva vangistust, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Samuti jäi muutmata Pavlihhinilt 480-eurose sundraha väljamõistmine. Ekspertiisikulu ja Pavlihhini kaitsjatasud kokku 39 851,20 euro ulatuses jäid aga riigi kanda.

See lahend siiski veel ei jõustunud, kuna riigikohus otsustas septembri alguses kaasuse menetlusse võtta.

Õigeksmõistva otsuse tegemisel leidis Tartu ringkonnakohus, et süüdistuse kohaselt Pavlihhini avaldatud teave ei olnud riigisaladus. Samuti leidis kohus, et isegi kui oleks tegu olnud riigisaladusega, ei toimunud selle riigisaladuse tahtlikku avaldamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid