Valitsus kiitis tänasel istungil heaks pakendiseaduse muudatuse, millega suurendatakse kontrolli pakenditega tegelevate organisatsioonide üle ja paigaldatakse rohkem pakendikonteinereid.

"Eesmärk on, et taaskasutus suureneks ja prügimägedele jõuaks jäätmeid võimalikult vähe," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Pakendite ära andmine muutub lihtsamaks

Kui seni võisid taaskasutusorganisatsioonid mitme peale paigaldada ühe pakendite kogumismahuti, siis edaspidi tuleb igal organisatsioonil välja panna oma kogumistünn.

Eelnõu muudatuse järel lisandub 500 kuni 750 pakendikonteinerit, mis teisisõnu tähendab, et pakendite tagastamine muutub inimeste jaoks mugavamaks, selgitas keskkonnaminister. Tänase seisuga on Eestis üle 5000 kogumistünni.

"Lisaks kavatseme muuta pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevuse läbipaistvamaks ning paremini reguleerituks ja kontrollituks," lisas Pentus-Rosimannus.

Pettusevõimaluste välistamiseks täpsustatakse pakendijäätmete taaskasutamise tõendil kajastatavaid andmeid.

Taaskasutamise tõend peab andama ülevaate, mis kogutud pakendijäätmetega on toimunud ja kuidas neid on käideldud. Valeandmete või puudulike andmete esitamise eest saavad Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet ettevõtteid tulevikus karistada.

Lisaks on eelnõus paika pandud pakendiauditiga seonduv. Praegu on see mõiste seaduses küll olemas, aga see on liiga üldine ning seetõttu viib iga ettevõte auditi läbi oma äranägemise järgi, teatas keskkonnaministeerium.