Harjutuse käigus suletakse ajutiselt linna sissesõit Tallinn-Paldiskis maantee ja Leetse tee ristist (Tln-Paldiski mnt 45,7km) ning väljasõit Rae tänava raudteeülesõidu juurest (Tln-Paldiski mnt 47,2km), teatas kaitseväe peastaap.

Sulgemine viiakse läbi alates kella 11.00 kuni kella 16.00. Ümbersõit Paldiskisse toimub marsruudil Leetse tee - Sadama tn. - Tuule tn. Ümbersõit tähistatakse ajutiste liiklusmärkidega, abiks on liikluskorraldajad.

1. jalaväebrigaadi ülema kolonelleitnant Aron Kalmuse sõnul on tegemist tavaväljaõppest erineva õppusega, mille eesmärgiks on tee sulgemise ja kontrollposti mehitamise harjutamine võimalikult reaalsetes tingimustes.

"Asula sissesõidu blokeerimine ja liikluse reguleerimine on vajalik hädaolukorra tingimustes, kus loodusõnnetuse või keskkonnareostuse puhul tuleb tagada inimeste ja kaitseväe taristu ohutus ja luua kriisi lahendamisel osalevate üksuste võimalikult suur tegevusvabadus," ütles kolonelleitnant Kalmus.

Õppuse raames harjutatakse osalevate üksuste koostööd ning hinnatakse nende valmidust tulla toime kriisisituatsioonides. Õppus annab 1. jalaväebrigaadi võitlejatele kogemuse kohaliku omavalitsuse ja teiste tsiviilstruktuuride toetamisel kodanike turvalisuse tagamiseks. Kaitsevägi loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.