Ameti peadirektor juhib ja korraldab ameti tööd. Peadirektori peamised väljakutsed on luua uusi ja kaasaegseid lahendusi ajateenistuse jätkusuutlikkuse tagamiseks, ajateenistuse ja tegevteenistuse tutvustamiseks, kaitseväekohustuslaste ja koostööpartnerite teenindamiseks ja teavitamiseks ning mobilisatsioonivaldkonna arendamiseks.

Amet eelistab kandidaati, kellel on väga head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest. Samuti võiks tulevasel direktoril olla varasem riigikaitse või julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus ja koostööprojektide planeerimise ja juhtimise ning organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus.

Samuti peab kandidaat kirjutama essee teemal "Kaitseressursside ameti roll riigikaitse arengukava elluviimisel", mille soovitatav pikkus on kuni 2 lehekülge.