Nii lõdval viisil pole Sirbi pundart enam võimalik lahti harutada. Tõsiasjad tuleb välja selgitada. Vaadelgem, mis tegelikult Sirbis juhtus?

Toimunu on ülevaatlikult kirjeldatav saunapeoga. Sirbi saun on üldrahvalik, sest rahvas peab teda riigieelarve kaudu üleval. Saunamees Kaarel Tarand lahkus ametist ja läks Tartusse oma pere juurde. Vajati uut saunameest. Asjasthuvitatud seltskond tuleb kokku seda asja arutama. Seal on saunavalitseja Väljataga, kelle käes on tikud. Sauna- ja meeleahutustrusti pealik Lang.

Saunaomaniku ehk rahva esindaja Klaas ning seltskondliku täienduse moodustavad Rosimannus,  Michal, Ilves ja teised vähemtuntud  tegelased. Kõik õpetavad, kuidas saunavalitseja peaks saunamehe leidma. Lõpuks kutsub Väljataga seltskonna pealekäimisel kohale Kenderi saunakütte proovitööd tegema. Viimane on senini küll kesise tuletegemise kogemusega. Enamasti piirdus see väljas lõkke tegemisega. Vahest sai ka kirjanduse sepapajas räiget haamrit vibutanud. Paraku on sepapajas erinevalt saunast  seinad ja põrand kivist.

Oli kuidas oli, kuid saunale sai tuli otsa pandud. Kenderi proovitöö läks untsu. Nüüd kohkus kogu seltskond ära ja jooksis laiali. Kes vähegi sai, see hiljem kinnitas, et pole üldse peol olnudki. Õpipoiss Kender kinnitas, et ta andis oma parima ja see on tõsi.

Kahel peolisel pole aga kärsahaisusest saunast kuhugi minna. Need on rahvaesindaja Klaas ja saunavalitseja Väljataga. Paberite järgi peaks Klaas Väljatagalt karmilt aru pärima, miks Kender asja juurde üldse lasti ja saun põlema pandi. Väljataga väidaks vastu, et „suured poisid" käskisid ja ise olid kah kohal.

„Suurte poiste" arvestamise või mittearvestamise elutarkust õpetas mulle juba minu vanaisa. Seda ajal,  kui ma pisipõnnina veel kooliski ei käinud. Tegin mingit pahandust ja väitsin samuti nagu Väljataga, et „suured poisid" käskisid. Vanaisa avas küdeva aju ukse ja küsis: "Kas sa pistaksid pea ahju, kui „suured poisid" käsiksid?". Asi sai ühekorraga selgeks kogu eluks. Kui lõhkeaineladu lendab õhku, siis vastutab ikkagi leitnandist vahtkonnaülem. Vaatamata sellele, et polkovnikud ja kindralid laaberdasid laos, põlevad konid hambus.

Puhkenud möllus astub trustijuhataja Lang ametist tagasi.  Näägutatakse Rosimannust, Michalit, Ilvest - seega kõrvalseisjaid. Otsesed vastutajad jäävad aga puutumata. Klaas võtab küll k(l)aasvastutuse vanema parteiseltsimehe Langi järjekordse poliitilise languse eest ning tunnistab kaasvastutust ka saunapõlengus. Samas ei söanda ta saunavalitsejalt nõuda tekkinud kahju ulatuse kindlakstegemist, kuna ta ise viibis tikuraapimise juures. Avalikkust uinutatakse uue saunamehe konkursi väljakuulutamisega.

Üks on selge. Vastavalt kehtivale korrale vastutab Sirbi korralageduse eest Toomas Väljataga. Teised on kõrvalised isikud. Uus minister peaks kohe asja käsile võtma, sest venitamisega satub ta ise varsti eeltoodud vastutajate hulka. Paraku ei saa ta Väljatagaga otse midagi peale hakata, sest minu vasalli vasall ei ole minu vasall.

Ministri ja Väljataga vahel on SA Kultuurileht nõukogu. Minister saab nõukogu tagasi kutsuda ja tema esimehe Urmas Klaasi välja vahetada. Kuidas seda teha? Vormiliselt pole selleks takistust. Vajatakse vaid kirjutusvahendit ja paberilehte õige tekstiga.

Tülikaks muudab asja see, et Urmas Klaas on Riigikogu kultuurikomisjoni esimees. Komisjoni ülesannete hulka kuulub parlamentlike volituste piires oma valdkonna täitevvõimu üle järelvalve teostamine. Seega valvab Klaas teataval määral ministri üle. Oma järelvaataja tuleks lahti lasta.

See oleks sama olukord, kui minister Juhan Parts avastaks ühel päeval, et Tallinna Sadama ASi nõukogu esimees on iidamast-aadamast Toomas Hendrik Ilves, kes on ta presidendina ministri ametisse kinnitanud.

Veel segasemaks läheb asi siis, kui vaadata asja Neinar Seli või Kalev Vapperi pilguga. Neil on praegu kukil kriminaalasi seoses huvide konfliktiga ASis Tallinna Sadam ja ASis Eesti Loots.  Nende õigustus on vähemalt selles, et tegemist on äriühingutega, mis teenivad kasumit turult ning kasusaajaks pole nad otse ja isiklikult.

SA Kultuurileht on aga suuresti riigieelarvelisel ülalpidamisel. Tema eelarve läbivaatamist juhatab riigikogu kultuurikomisjonis SA Kultuurileht nõukogu esimees... vabandust riigikogu kultuurikomisjoni esimees. Ta juhatab eelarve heakskiitmist. Seejärel hääletab selle poolt ning saab samast eelarvest tasu sihtasutuse nõukogu esimehe ametikoha eest.

Huvide konflikt on nähtav palja silmaga. Ise viin riigikogust läbi SA Kultuurileht eelarve, ise saan sealt lisaraha. Õli valab tulle asjaolu, et Riigikohtu otsuse alusel ei tohi riigikogu liikmed üldse selliseid lisaameteid pidada. Ma ei tea, mida peaksid selles olukorras tegema prokurörid, kes Seli ja Vapperi  kriminaalasja algatasid pärast ajalehtede lugemist. Klaas varjub kahtlemata oma saadikupuutumatuse taha, mis teeb asja kahtlemata keerulisemaks. 

Sellega ei ole värske kultuuriministri kannatuste rada veel lõppenud. SA Kultuurileht nõukogu oli vastu Tallinna Vanalinnas asuva kinnisvara tasuta üleandmisele. Paistab, et vastu oli allkirjaõiguslik Väljataga ja Klaas läks sellega kohkunult kaasa. Väljataga on kogenud inimene ja teab, et Tallinna Vanalinnas kinnistute omandi hääletu liigutamine toob hiljem kaasa vähemalt kümneaastase vintsutusperioodi ja vastutajaks on allkirja andja, mitte „suured poisid". Paraku jõuab ka see tülikas küsimus ministrini.

Soovime talle tarmu.