Ühingu üldkoosolek volitas uut juhatust töötama kolmes põhisuunas, et tagada Eesti edasine areng. Nende suundade märksõnad on avatus, koostöö ja poliitika, teatas VIK.

MTÜ juhatusse valiti veel Inna Rose, Lii Ramjalg, Märt Meesak, Kristo Krumm, Enn Meri, Jaanus Ojangu, Imre Mürk, Indrek Palu, Tõnu Teeveer.

Ühingu esimehe Andres Herkeli sõnul on tema järgmiseks ülesandeks esitata riigikogule eelnõu, mis lubaks valimisliitudel osaleda riigikogu valimistel.

"See on osa minu ja Juku-Kalle Raidi poolt välja käidud demokraatiapaketist, millega edasi töötamiseks üldkoosolek volitused andis," nentis Herkel.

Viimase aasta jooksul on püütud muuta Eesti poliitilist kultuuri mitme algatusega. Koostati Harta 12, Vabariigi President algatas jääkeldriarutelu ning Rahvakogu esitas ettepanekud riigikogule.

Ent midagi pole muutunud. Lootus, et kartellierakonnad oma senist stiili muudavad, on vähene. Sellepärast peab Vaba Isamaaline Kodanik programmiloome, võrgustike edendamise ja muude tegevuste kaudu andma oma parima, et saavutada edasiviiv konkurents Eesti poliitilisel maastikul, seisab üldkoosoleku tööjuhises.