Eesti toetab Paeti sõnul OSCE ministrite ühisdeklaratsiooni "Põhiõigused digitaalajastul" vastuvõtmist. "Eesti e-riigina on järjekindel meedia- ja väljendusvabaduse toetaja ning seda ka internetis. Virtuaalne sõnavabadus on meie jaoks võrdväärne teiste inimõigustega," lausus ta. "Kahjuks kiusatakse jätkuvalt taga suurt hulka ajakirjanikke vaid seetõttu, et nad räägivad inimeste põhiõigustest. Samuti ei saa ennast vabalt väljendada suur hulk inimesi kogu maailmas," lisas Paet.

Välisministri sõnul on Euroopa julgeolekuruumis kõige suuremaks ohuks pikaajaliselt lahendamata püsinud konfliktid."OSCE tegevus on suunatud eelkõige rahu ja stabiilsuse tagamisele oma regioonis. Selle saavutamiseks on väga oluline ka pikaajaliste konfliktide rahumeelne lahendamine Gruusias, Moldovas ning Armeenia ja Aserbaidžaani vahel," ütles Paet. "Külmutatud konfliktid ei tohi muutuda unustatud konfliktideks. OSCEl on olemas vahendid rahu ja stabiilsuse saavutamiseks ning vaja on selgeid ja nähtavaid tulemusi," lisas ta.

Eesti jaoks on Paeti sõnul üks olulisimaid inimõigustealaseid ja välispoliitilisi prioriteete sooline võrdõiguslikkus. "Me ei saa vaikida olles soolise ebavõrdsuse tunnistajateks. Naistevastase vägivalla vastast võitlust ja soolise võrdõiguslikkuse tagamist ei saa käsitleda eraldiseisvalt üldisest inimõiguste edendamisest," rõhutas Paet.

Käesoleval aastal on OSCE eesistuja Ukraina.