RKAS oleks kultuuriministeeriumi toel soovinud endale saada ka Kanuti kõrval asuvat Sirbi kinnistut, aga ajalehte juhtiva SA Kultuurileht nõukogu ei toetanud seda.

Valitsus andiski tänasel istungil kultuuriminister Urve Tiidusele volituse asutada sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum, mille moodustavad senine riigimuuseum Eesti Vabaõhumuuseum ning ennistuskoda Kanut.

Riigi poolt uuele sihtasutusele üleantava vara hulka kuulub kinnistu Tallinnas asukohaga Vabaõhumuuseumi tee 12. Ennistuskoja Kanut kasutuses olevat kinnistut asukohaga Pikk tn 2, haldab RKAS ning seda sihtasutusele üle ei anta. Kuni uue ühishoone valmimiseni Vabaõhumuuseumi territooriumil jääb Ennistuskoda Kanut tegutsema vanalinnas, teatas kultuuriministeerium pressiteates.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku Marju Reismaa sõnul loob sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum asutamine ja kahe riigiasutuse, Eesti Vabaõhumuuseumi ja ennistuskoja Kanut ühendamine sünergia sisutegevustes. "Näiteks on ühiselt võimalik paremini arendada koolitusprogramme ja ühendada jõud ka turundus- ja kirjastustegevuse alal," märkis Reismaa.

Lisaks kavandatakse kahele asutusele Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumile uut ühist hoonet, mis hõlmaks enda alla nii külastuskeskuse, hoidla kui ka konserveerimiskeskuse tegevused.

Kahe endise riigiasutuse ühine visioon sihtasutusena on olla kompetentne ja rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripärandit uuriv, koguv, säilitav, vahendav ja väljaõpet pakkuv mäluasutus ning elamuslik turismisihtkoht.