Teatavasti on EKA koos Riigi Kinnisvara AS-iga asunud rajama uut õppehoonet Tallinnasse Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7 asuva ajaloolise vabrikuhoone alale. Selle otsuse on tänavu 5. septembril heaks kiitnud ka valitsus.

Uue õppehoone rajamiseks vaja minev raha peaks tulema Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahenditest. Nende vahendite kasutamise kiidab heaks valitsus, kes on öelnud, et uuest eelarvest tehtavate eraldiste eelduseks on eelmist perioodi puudutavate kohustuste puudumine.

Oma kirjas riigikogu rahanduskomisjonile juhib EKA rektor Signe Kivi tähelepanu asjaolule, et SA Archimedes otsustas mullu seoses algselt Tartu maanteele kavandatud uue majaga seotud kohtuvaidluste ja sellest tuleneva ehitusprotsessi venimise tõttu enda 2008. aastal lubatud toetused tagasi nõuda. Sihtasutus nõudis täpsemalt tagasi 2 255 975,45 eurot, mida kool oli juba jõudnud ära kulutada. Kivi kirja kohaselt on kool suutnud sellest aastaga vaid ligi pool miljonit eurot tagasi maksta. Sellest tulenevalt on kool sihtasutusele tänavu 28. novembri seisuga võlgu 1 779 975,45 eurot.

Seega palub Kivi  kirjas riigikogu rahanduskomisjonile eraldada koolile täiendavat tegevustoetust, et sellega ilmselt nimetatud võlg kustutada ja täita valitsuse esitatud nõuded.

Vaidlused EKA uue hoone ümber on kestnud juba aastaid. Algselt planeeritud asukoht linna ühes magusamas asukohas Tartu maanteel takerdus kohtuvaidluste taha ning saaga päädis lõpuks mullu sihtasutuse Archimedes otsusega võtta tagasi EKAle hoone ehituseks lubatud 12 miljonit eurot.

Sellest ajast on käinud läbi erinevaid spekulatsioone ja kool on uue maja projektile otsinud nii uusi asukohti kui ka rahastajaid. Tänavu septembris sõlmisid aga EKA ja Riigi Kinnisvara AS koostöölepingu, mile kohaselt rajatakse EKA uus hoone Tallinnas Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7 asuva ajaloolise vabrikuhoone alale.

Väljatöötatud finantsmudeli kohaselt omandab RKAS esimeses etapis Kotzebue 1/Põhja pst 7 asuva kinnistu 6,9 miljoni euro eest, mis hiljem võõrandatakse EKA-le. Projekti finantseerimiseks on kavandatud kasutada EKA ja RKASi omavahendeid ja Euroopa Liidu struktuurifondide rahastust.

EKA tulevases õppehoones saab olema ligikaudu 11 500 ruutmeetrit suletud netopinda. Planeeritud ajakava kohaselt on uues õppehoones võimalik alustada tegevust 2016. aasta lõpus. Projekti maksumus on kokku ligikaudu 24,1 miljonit eurot.