Suurele hulgale poliitikutele ja ühiskonnas aktiivsetele inimestele on saadetud meil, kus teatati, et Nõmmel toimub 9. detsembril kohtumine Euroopa parlamendi saadik Ojulandiga, et arutada teaduse rahastamise ja hariduse teemal.

Samal kohtumisel võiks Tartu ülikooli emeriitprofessor Raik-Hiio Mikelsaare ja kodanikuaktivist Mati Väärtnõu saadetud kirja kohaselt teiseks arutlusküsimuseks võtta uue erakonna asutamine, kelle üheks kandvaks jõuks oleksid haritlased ja teadlased.

Ojuland ise teatas oma vastukirjas, et tegi tõesti ettepaneku kohtuda TTÜ teadlastega kas 9. või 16. detsembril, et kuulata nende muret teaduse rahasatmise osas. "Ei muud, esialgu. Parimate soovidega, Kristiina," võttis Ojuland oma vastukirjas esialgset entusiasmi maha.

Uue partei algatajad on aga entusiasmi täis. "Nüüdsama tegi Juhan Kivirähk raadios otse südamest tuleva tipptasemel kommentaari olukorra kohta riigis, mis näitas, kui laialdaselt tehakse praegu Eestis "sirpi" ja kui tähtis oleks kiiresti ühendada kõik meie isamaalised jõud egiidi alla "Aitab valelikust poliitikast!"," kirjutasid Mikelsaar ja Väärtnõu.

"Nähtavasti on just praegu tulnud aeg järgida aasta tagasi Harta 12-s tehtud üleskutset rahvaalgatuse instrumendi loomiseks. Minu arvates ei ole teist teed lõpuks ometi sellise instrumendi loomiseks, kui asutada rahva enamuse tahet järgiv üliavatud erakond," lisasid mehed.

Uus erakond peaks olema nii avatud, et tema nimetuses ei kasutatakski enam nimetust "erakond", mis ei klapi täpses tõlkes kuidagi Eduard Laamani aegset põhimõttega "Erakond teenigu rahvast, mitte vastupidi". Seetõttu tuleks kasutada lühemat ja sisuliselt õigemat nimetust "partei", mis tuleneb ladinakeelsest sõnast "pars" ja ühendab ühetaolise maailmavaatega inimesi ühtse poliitika tegemiseks.

"Ja et sellise partei rahvaalgatuslik roll oleks kõigile juba nimetusest arusaadav ja kujutaks endast Rahvakogu jätku, võiks selle nimi olla "Rahvaalgatuspartei" (RAP). Nagu olen varemgi propageerinud, peaks selle loomine ja tegutsemine toimuma pidevalt avatud ja toimivas meediakeskkonnas - Rahvaalgatusportaali vahendusel - lühend RAP sobib nii parteile kui ka portaalile, mis saab toimuda muidugi vaid piisava finantseerimisvahendi - Rahvaalgatusfondi (RAF) vahendusel. Kuni sellisel fondil puudub riiklik rahastus, võiks sinna koondada annetusi jõukamatelt kodanikelt, kes on missioonitundeliselt huvitatud Eesti uuendamisest," lisasid mehed.

Uue partei moodustamise teine arutlus võiks toimuda Viljandis, kus on rohkesti kuldseid ajusid ja käsi Eestimaa edendamiseks. Järgmise RAPi loomise koosoleku võiks kirja autorite sõnul korraldada enne jõule mitte ainult Viljandis vaid kõigis kodanikuaktiivsetes Eestimaa paigus.

"Oleks midagi Jüriöö ülestõusu taolist, aga veelgi laiem - Jõulukuu rahvaalgatus - mis viiks meie maad uude olukorda juba märtsivalimistel 2015. a - aasta ja mõne kuu pärast! Aasta lõpp on küll pimedaim aeg, aga seda kaugemale paistaks sel kuul vabaduse tõrvikute valgus!"

Mikelsaare ja Väärtnõu üleskutse on alljärgnevalt ära toodud täismahus.

Tervitus!

Uue erakonna initsiaatoritest on õigus mõlemal: Kristiina Ojalandil - et on vaja selge programm luua ja selle tutvustajate-realiseerijate tuumik moodustada ja Mati Väärtnõul - et on vaja maailmavaatelised küsimused selgeks rääkida. Seega tuleb tegutseda mõlemas suunas.

Kõigepealt leppigem kokku konkreetsetes sammudes. Kasutagem ära kogenud poliitiku Kristiina Ojulandi pakutud kuupäevad, mil ta on nõus ise kaasa lööma. Hea, et ka tema eelistab Nõmme kohtumiseks varasemat päeva, 9. detsembrit. Sel kohtumisel võib olla päevakorras vaid Eurosaadikute kohtumine teadlaste ja haritlastega teadusrahastamise ja hariduse teemal, aga selleks, et probleemidele lahendust leida, tasuks teiseks arutlusküsimuseks võtta uue erakonna asutamine, kelle üheks kandvaks jõuks oleksid haritlased ja teadlased. Kui soovitakse neid arutlusi teineteisest eraldada või teist arutluspunkti samal päeval võimendada, siis võiks esimesele eelkõige teadlaste ja haritlastega toimuvale kohtumisele TTÜ-s järgneda teine üldrahvalik arutlus näiteks mingis Nõmme kultuurimajas. Esmaspäeval 9. detsembril toimuks siis esimene, TTÜ sisene koosolek näiteks kell 17 tehnikaülikooli vanemteaduri ja a/ü juhi Andres Udali eestvedamisel ja teine näiteks kell 19 Eesti Klubi juhi ettevõtja Mati Väärtnõu juhtimisel, kellel on kogemusi e-erakonna asutamisega.

Nüüdsama tegi Juhan Kivirähk raadios otse südamest tuleva tipptasemel kommentaari olukorra kohta riigis, mis näitas, kui laialdaselt tehakse praegu Eestis "sirpi" ja kui tähtis oleks kiiresti ühendada kõik meie isamaalised jõud egiidi alla "Aitab valelikust poliitikast!" Nähtavasti on just praegu tulnud aeg järgida aasta tagasi Harta 12-s tehtud üleskutset rahvaalgatuse instrumendi loomiseks. Minu arvates ei ole teist teed lõpuks ometi sellise instrumendi loomiseks, kui asutada rahva enamuse tahet järgiv üliavatud erakond. Nii avatud, et tema nimetuses ei kasutatakski enam nimetust "erakond", mis ei klapi täpses tõlkes kuidagi Eduard Laamanni aegset põhimõttega "Erakond teenigu rahvast, mitte vastupidi". Kasutagem lühemat ja sisuliselt õigemat nimetust "partei", mis tuleneb ladinakeelsest sõnast "pars" ja ühendab ühetaolise maailmavaatega inimesi ühtse poliitika tegemiseks. Ja et sellise partei rahvaalgatuslik roll oleks kõigile juba nimetusest arusaadav ja kujutaks endast Rahvakogu jätku, võiks selle nimi olla "Rahvaalgatuspartei" (RAP). Nagu olen varemgi propageerinud, peaks selle loomine ja tegutsemine toimuma pidevalt avatud ja toimivas meediakeskkonnas - Rahvaalgatusportaali vahendusel - lühend RAP sobib nii parteile kui ka portaalile, mis saab toimuda muidugi vaid piisava finantseerimisvahendi - Rahvaalgatusfondi (RAF) vahendusel. Kuni sellisel fondil puudub riiklik rahastus, võiks sinna koondada annetusi jõukamatelt kodanikelt, kes on missioonitundeliselt huvitatud Eesti uuendamisest.

RAP rahvalik juhtimine toimuks internetipõhises ja füüsilises Rahvaalgatuskeskuses (RAK). Eesti keskel, ülikoolilinnas Tartus paikneks RAK esindus Tähe tn 4 hoones, mida kujundataks ümber tipptasemel haridusteaduskeskuseks - täpsemalt Eesti/Euroopa Hariduse ja Teaduse Innovaatika Keskuseks (EHTIK). Tallinnas võiks RAK leida asukoha Nõmmel. küllap leiab RAP omale esinduse kõigis Eestimaa paikades ja kokku moodustubki see rahvalik sotsiaalkommunikatsioonivõrgustik, millest meie sotsioloogid ammu on unistanud.

Uue partei moodustamise teine arutlus võiks toimuda Viljandis, kus on rohkesti kuldseid ajusid ja käsi Eestimaa edendamiseks. Palun viljandlastel teada anda, kas nad oleksid nõus sel teemal koosolekut korraldama, näiteks pühapäeva 15. detsembri hommikul kell 12 pärivusmuusika keskuses? Kas selle keskuse asutaja, praegune Viljandi linnapea Ando Kiviberg oleks sellega nõus? Siis saaks teie juures Tallinnas esmaspäeval 9. detsembril toimunud ürituste tulemustel põhinedes juba enam-vähem lõplikult kokku leppida, kas vastsündinu (või vastsündiva) nimeks saaks Rahvaalgatuspartei, Vabademokraatlik e Liberaaldemokraatlik Erakond või midagi muud ning mis oleksid selle programmi põhipunktid - kuidas täpsemalt omandi väärkasutamist ja rahavõimu ohjeldada, töötasu- ja toetussüsteemi kaardistada ja optimeerida, teadust, haridust ja kultuuri korrastada, haldust üldse ja KOV reorganiseerida, Euroliidus iseseisvusastet ja üldse välispoliitikat määratleda jne.

Kui käesolev ettepanek piisavalt poolehoidu leiab, võib pärast esimest koosolekut Tallinnas korraldada järgmise RAP loomise koosoleku enne jõule mitte ainult Viljandis vaid kõigis kodanikuaktiivsetes Eestimaa paigus. Oleks midagi Jüriöö ülestõusu taolist, aga veelgi laiem - Jõulukuu rahvaalgatus - mis viiks meie maad uude olukorda juba märtsivalimistel 2015. a - aasta ja mõne kuu pärast! Aasta lõpp on küll pimedaim aeg, aga seda kaugemale paistaks sel kuul vabaduse tõrvikute valgus!