Ministeeriumi teatel lähtub kokkulepe Valga linna koolivõrgu ümberkorraldamise kavast ning riigi ja linna soovist tagada Valga linna ja maakonna õpilastele kaasaegne õpikeskkond valikuterohke gümnaasiumihariduse omandamiseks.

Minister Jaak Aaviksoo sõnul sündiski riigigümnaasiumide idee arusaamisest, et riigil lasub kohustus tagada ligipääs konkurentsivõimelisele gümnaasiumiharidusele igas maakonnas.

"Kuigi näiliselt katab praegune gümnaasiumivõrk kõiki linnu-valdu, on tasapisi maad võtnud tunne, et hea gümnaasiumihariduse saab ikkagi ainult Tartus ja Tallinnas, vahest ka Pärnus või Narvas. Seda vaatamata enam kui 200 gümnaasiumiastme olemasolule rohkem kui pooltes linnades-valdades," rääkis Aaviksoo.

"On pea paratamatu, et enamik neist ei suuda pikemas perspektiivis tagada vajalikku kvaliteeti ega valikuid ning on kohaliku patriotismi pantvangis,“ lisas ta.

Gümnaasiumihoone rekonstrueerimiseks plaanitakse toetust küsida Euroopa Liidu struktuurifondidest, haridus- ja teadusministeerium võtab enda kanda hoone projekteerimise kulud.

Lisaks Valga Gümnaasiumile saab uuendatavat õppehoonet kasutada ka tänane Valga Kaugõppegümnaasium ning teavitamis- ja nõustamiskeskus, karjäärinõustamiskeskus jt.

Igas maakonnas tugeva ja valikuterohke üldkeskhariduse kindlustamiseks ning suuremate linnade gümnaasiumidesse noorte väljavoolu tõkestamiseks on riik algatanud koolivõrgu korrastamise.

Koostöös omavalitsustega luuakse riigi hallatavad gümnaasiumid, kus õpe toimub 10.-12. klassis. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on aastaks 2020 igas maakonnas vähemalt üks riigigümnaasium.