Kuna Sirbi peatoimetaja ametikoht on hetkel lahtine, kirjutas täna ilmunud Sirbi juhtkirjas hoopis Allik, kes käsitles riigi poliitikat seoses kultuurivaldkonna asutustega.

Allik kritiseeris viisi, kuidas kultuuri ja teiste valdkondadega seotud riigile kuuluvaid aktsiaseltse ja sihtasutusi juhitakse. Sihtasutuse juht võetakse tihti tööle ilma konkursita, tema määrab asutuse nõukogu. "Nõukogu võib juhi tegelikult ilma konkursita tööle võtta ja nõukogu võib ta ka päeva pealt vallandada põhjust nimetamata," kirjeldas Allik.

Kuid kes määrab nõukogu liikmed? "Minister, kes võib nad samuti päeva pealt tagasi kutsuda, põhjust nimetamata. Nõukogu liikmed peavad seaduse kohaselt täitma sihtasutuse asutaja ehk ministri suuniseid. Ergo: minister võib iga SA juhataja vallandada päeva pealt, põhjust nimetamata," tõdes Allik.

Allik tõi näite ajast, kui ta ise oli SA Ugala Teater nõukogu esimees, kellega toonane kultuuriminister Laine Jänes (praegu Randjärv) nõu pidada ei suvatsenud. Selle asemel määras paljusid küsimusi ministeeriumi teatrinõunik, kes helistas oluliste küsimuste puhul oma tööandjale ehk ministrile.

"Reformierakondlik kultuurijuhtimine sarnaneb nagu kaks tilka vett kompartei harrastatuga. Kõik olulised kaadri- ja rahastamisalased otsused langetab paar inimest ministrikabineti või parteikontori vaikuses," rääkis Allik ja lisas, et samasugused skeemid toimivad ka majanduse, hariduse, tervishoiu ja teistes valdkondades.