"Nõuded NATO miinitõrjeeskaadrisse kuuluvatele laevadele ja nende meeskondadele on kõrged, võin julgelt öelda, et Admiral Cowani meeskonnaliikmed andsid oma parima missiooni õnnestumiseks," ütles NATO 1. miinitõrjeeskaadri ülem Poola mereväe kaptenleitnant Piotr Sikora.

Sikora tõi esile Poola vetes läbi viidud miinitõrjeoperatsiooni, kus vaatamata raskele töösektorile ja kivisele merepõhjale sai miinijahtija meeskond neile pandud ülesannetega hästi hakkama. "Eesti mereväe osalemine on oluline ja ma näeksin hea meelega, et Eesti panustaks pidevalt ühe laevaga eskaadri töösse," lisas kaptenleitnant Sikora.

Lisaks Poolas läbi viidud miinitõrjeoperatsioonile osales Admiral Cowan koos eskaadriga Leedu vetes läbi viidud miinitõrjeoperatsioonil Open Spirit, Taani õppusel Danex Noco ning Poolas aset leidnud NATO kollektiivkaitseõppusel Steadfast Jazz. Õppuste ja operatsioonide käigus leidis laeva meeskond lisaks miinidele ka ühe allveelaeva ning ühe patrull-laeva vraki.

Lisaks Eesti mereväe miinijahtijale kuulus Läänemeres tegutsenud NATO 1. miinitõrjeeskaadrisse samaaegselt veel viis sõjalaeva: Belgia miinijahtija Narcis, Hollandi miinijahtija Makkum, Norra miinijahtija Rauma, Saksamaa miinijahtija Dillingen ning Poola staabi- ja toetuslaev Kontraadmiral Sczernicki.

Miinijahtija Admiral Cowani meeskond koosneb pea 40 inimesest, kelle hulka kuuluvad ka miinituukrid ning kaks mereväe ajateenijast laevamadrust.

Eskaader külastas missiooni käigus mitmeid sadamaid, kus huvilised said eskaadrisse kuuluvate laevadega tutvuda. Admiral Cowani külastajaterekord sündis Peterburis, kui laeva käis kahe päeva jooksul uudistamas ligi 13 000 inimest.

NATO 1. miinitõrjeeskaader on üks kahest NATO reageerimisjõududesse alaliselt kuuluvast miinitõrjeüksusest, mille koosseis roteerub pidevalt. Valmisoleku treenimiseks viib eeskaader läbi regulaarseid miinitõrjeõppuseid ja -operatsioone.