Kultuuriminister Rein Langi sõnul on riigiasutuste Eesti Kontsert ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester tegevuste ümberkujundamise eesmärk muuta nende juhtimine paindlikumaks ja juhtide vastutusel põhinevaks.

"Kultuuriasutused ei pea toimima hierarhiliste riigiasutustena, kus asju aetakse käsuliini pidi," märkis Lang. "Vastavalt etendusasutuse seadusele tegutsevatest asutustest on pea kõik teatrid täna sihtasutused, kuid sama seaduse alusel toimivad kontsertasutused nagu näiteks Eesti Kontsert ja ERSO tegutsevad siiani veel riigiasutustena. Uue aasta algusest on plaanis need riigiasutused sulgeda, et nad saaksid alustada tööd uues vormis ehk sihtasutustena, mis annab neile palju rohkem võimalusi tegutsemiseks," lisas ta.

Asutatavad sihtasutused võtavad üles seni kultuuriministeeriumi hallatavate riigiasutuste Eesti Kontsert ja ERSO muusikakultuuri arendamise ja mitmekesistamise funktsioonid. Sihtasutuste loomisega suurenevad nii Eesti Kontserdi kui ERSO iseseisva otsustamise õigus ja seega ka vastutus läbi nõukogu ja juhatuse. Lisaks paraneb riigipoolne järelevalve asutuste tegevuse üle, on tagatud varade heaperemehelik kasutamine ning mõlemale asutusele laienevad ka lisarahastuse kaasamise võimalused.

Sihtasutusel Eesti Kontsert saab olema kuni seitsmeliikmeline ja sihtasutusel ERSO viieliikmeline nõukogu, mille moodustavad asutaja poolt määratud isikud. Sihtasutuste igapäevast tööd hakkab koordineerima juhatus. Lisaks saab sihtasutustel olema loomenõukogu, kelle liikmed määratakse juhatuse ettepanekul nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.

Eesti Kontsert ja ERSO lõpetavad riigiasutustena tegevuse 2014. aasta märtsi lõpuks. Uued sihtasutused alustavad tööd 1. veebruarist 2014.