Avalduses ametiasutustele toovad loomi abistavad organisatsioonid välja, et liiga suur arv kasse haigestub Loomade hoiupaigas viibimise ajal ja varjupaigas hukatakse loomi, eelkõige kasse, enne kui nende omanik või soovi avaldanud uus omanik loomale järele jõuab.

Samuti hoitakse Loomade hoiupaigas suurt hulka loomi stressirohketes ning haigusi tekitavates tingimustes ilma vajaliku veterinaarabita. Loomade Hoiupaik on keeldunud ka koostööst loomi abistavate vabatahtlike organisatsioonidega.

Tallinna keskkonnaameti andmetel eutaneeriti 2012. aastal ainuüksi Tallinnast püütud kassidest enne seadusega ette nähtud kohustuslikku 14 päeva 449 kassi. Alla kuue kuu vanuseid kassipoegi püüti Tallinnast 2012. aastal 862, kellest eutaneeriti 500. Tallinna loomade hoiupaik teenindab lisaks Tallinnale ka 31 lähivalda ja linna.

Pöördumise võimalike rikkumiste uurimiseks esitasid Eesti loomaitse selts, MTÜ Kasside turvakodu, Pesaleidja Tallinna kassituba, MTÜ Kassiabi, MTÜ Kelmiküla kassijaam ning MTÜ Kass ja Pojad 21. novembril Tallinna linnavalitsusele, Tallinna keskkonnaametile, Harjumaa veterinaarkeskusele ja Harju maavalitsusele.

Allakirjutanud leiavad, et kultuursem lähenemine hulkuvate loomade probleemile on võimalik ja teostatav ka väiksemate rahaliste vahendite korral, vaja on vaid tahtmist ja pealehakkamist ning soovi säästa loomi põhjendamatutest kannatustest ja hukkamistest.