Sirbi toimetajad ja teised töötajad kirjutavad, et senise peatoimetaja töölepingu lõppemise järel langetatud otsused kultuurilehe Sirp juhtimisel on viinud olukorrani, kus ajalehte ähvardab esmakordselt pärast Teise maailmasõja lõppu järjepideva ilmumise katkemine.

"Tänaseks on selge, et vigaste ja juriidiliselt vähemasti küsitavate juhtimis- ja personaliotsustega ei ole juhid saavutanud soovitud eesmärke (kui neid üldse seati), samas on osaliselt lammutatud toimetus kui organisatsioon ning põhjustatud suuri ebameeldivusi toimetuse töötajatele," ütlevad töötajad.

Siiski ei ole leheinimeste sõnul Sirbi toimetus veel lõpuni lagunenud ning kui sihtasutuse juhid seekord tõesti on siirad oma soovis taastada Sirbi toimetuse normaalne funktsioneerimine ning lehe regulaarne ja lugejatele tuttavas kvaliteedis ilmumine, peavad juhid toimetuse arvates astuma mõned vältimatud sammud, mis on eelduseks töörahu saavutamisele, mille järel võib-olla taastub aja jooksul ka usaldus.

Seega peaksid lehe juhid tegema järgmist:

1) SA juhataja peab tühistama kõik senise peatoimetaja ametiaja lõpu järel Sirbi toimetuses tehtud personaliotsused, puudutagu need siis koondamisi või töösuhete lõpetamist muul viisil, samuti peab tühistama ka kõik viimastel nädalatel tehtud palgaotsused, kui selliseid on tehtud.

2) SA juhataja peab kutsuma peatoimetaja konkursi komisjoni liikmeks toimetuse esindaja, et tagada otsustusprotsessi läbipaistvus ning kogu info veatu jõudmine kõigi asjaosalisteni.

"Toimetuse eelnimetatud soovide kiire ja ühemõtteline täitmine loob töörahuks eeldused ning on toimetusele üliolulise tähtsusega signaal selle kohta, et sihtasutuse juhid on mõistnud oma tehtud vigade suurust," leiavad töötajad.

Märgukirjale on alla kirjutanud Sirbi muusikatoimetaja Tiina Mattisen, teatritoimetaja Tambet Kaugema, kunstitoimetaja Reet Varblane, sotsiaalia toimetaja Valle-Sten Maiste, kujundaja Piia Ruber, keeletoimetaja Aili Künstler ja keeletoimetaja Ellen Arnover.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid