Ansip kinnitas kohtumisel, et Eesti on huvitatud headest arenevatest suhetest. "Selleks on Eestil kavas avada ka uus saatkonnahoone Pekingis," ütles peaminister. Hoone ehitustööd on tänaseks lõpetamisel ning see on plaanis kasutusele võtta juba lähiajal.

Veel räägiti kohtumisel koostööst kõrghariduse valdkonnas. „Eestis õpib praegu sadakond Hiina tudengit ning Eesti ülikoolid on huvitatud Hiinast pärit tudengite õppima asumisest ingliskeelsetesse programmidesse,“ kinnitas Ansip. Tema sõnul aitab koostöö edenemisele kaasa kõrgharidust tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise lepingu allkirjastamine, milleks on Eesti igati valmis. Tudengite huvi suurendamiseks on rahvusvahelisi õppeprogramme Eesti ülikoolid Hiinas aktiivselt tutvustanud. Ülikoolidevahelise koostöö heaks näiteks on tema sõnul ka Tallinna Ülikoolis tööd alustanud Konfutsiuse Instituut.

Kõne all olid ka majandussuhted Eesti ja Hiina vahel. "Majandussuhted toimivad, kuid arenguruumi on küllaga," ütles Ansip kohtumisel. Hetkel on Hiina Eesti kaubandusparterite hulgas kümnendal kohal, mahuliselt ja proportsionaalselt on kaubavahetus Hiinaga kasvanud, kuid seda peamiselt impordi osas.

Peaminister tõdes, et majanduskoostöö edendamisele aitab kindlasti kaasa ka Euroopa Liidu ja Hiina tihedam koostöö, samuti muudatused Eesti ja Hiina vahelises topeltmaksustamise vältimise lepingus.

Majandussuhetest kõneldes tundis Hiina peaminister huvi ka Rail Balticu ja teiste infrastruktuuri projektide vastu. Andrus Ansipi sõnul on Hiina ettevõtted teretulnud osalema Rail Balticuga seotud hangetes.

Veel tõdeti kohtumisel, et tugevam võiks olla riikidevaheline turismialane koostöö. Hiina peaministri hinnangul on Eestil tugev turismipotentsiaal. Ta meenutades kohtumisel ka oma kunagist külaskäiku Tallinnasse ja kinnitas, et Eesti jättis talle sügava mulje.

Kohtumisel kutsus Hiina peaminister Andrus Ansipit ametlikule visiidile Hiina, samuti esitas peaminister Andrus Ansip Li Keiqiangile küllakutse Eestisse.