Miller ja Starõhh ning nende kaitsjad leidsid apellatsioonkaebustes, et teise astme kohus pidanuks kohtualused mõrvakatse süüdistuses õigeks mõistma. Kolmandana kohtu all olev Mark Ševtšenko leidis aga, et talle narkokuriteo eest määratud karistus oli liialt karm, kirjutab BNS.

Ringkonnakohus leidis täna siiski, et Harju maakohtu otsus oli igati pädev ja selle muutmiseks pole alust.

Harju maakohus mõistis 21. juunil Milleri õigeks lõhkeaine ebaseaduslikus soetamises, samuti omakasu motiivil sooritatud mõrvale kihutamises ja kaasaaitamises, kuid samas jäi mees süüdi lõhkeaine ja lõhkeseadeldise ebaseaduslikus kasutamises, suures koguses narkootikumide käitlemises ning omakasu motiivita, kuid lõhkeainet kasutades ja üldohtlikul viisil sooritatud mõrvakatses. Selle eest määras kohus talle liitkaristuseks 11-aastase vangistuse, mille algusajaks luges kohus mullu 30. juuli, kui politsei ta kinni pidas.

Sergei Starõhh jäi süüdi samuti lõhkeainet kasutades ja üldohtlikul viisil sooritatud mõrvakatses, lisaks veel ka suures koguses lõhkeaine ja lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises. Narkukuriteos mõistis kohus Starõhhi õigeks, samuti ei tuvastanud kohus mõrvakatse puhul omakasu motiivi. Starõhhi vangistusaja pikkuseks määras kohus üheksa aastat, mis hakkas jooksma tema kinnipidamisest mullu 30. juulil.

Kolmandana kohtu all olnud Mark Ševtšenko jäi süüdi suures koguses narkootikumide ebaseaduslikus käitlemises, kuigi kohus vähendas selles osas talle esitatud süüdistuse mahtu. Karistuseks sai mees kaheaastase vangistuse.

Kriminaalmenetluse kuludena, millest suurema osa moodustavad ekspertiisikulud, tuleb Milleril hüvitada 11 739 eurot ning Starõhhil sama suur summa. Ševtšenkol tuleb menetluskuludena tasuda 5150 eurot.

Juuni keskel taotles Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Jüri Kasesalu Ralf Millerile ja Sergei Starõhhile karistuseks kümneaastast vangistust ja Mark Ševtšenkole viieaastast vangistust. Starõhhi kaitsja taotles oma kaitsealuse täielikku õigeksmõistmist, Milleri kaitsja hinnangul saab aga tema kaitsealusele ette heita äärmisel juhul ainult lõhkeaine ebaseaduslikku käitlemist. Ševtšenko kaitsja leidis, et tema kaitsealuse narkosüüdistus tuleks kvalifitseerida leebemalt, sest leitud narkoained olid mõeldud oma tarbeks.

Aprillis alanud protsessil ei tunnistanud 60-aastane Ralf Miller ja 37-aastane Sergei Starõhh end süüdi mõrvakatses, narkokuriteos ja lõhkeaine ning -seadeldisega seotud süütegudes. Nad kinnitasid, et ei soovinud kedagi mõrvata vaid pelgalt hirmutada. Seetõttu polnud Savenkovi auto alt leitud pomm nende väitel tegelikult ka lõhkemisvõimeline.

Kolmandana kohtu all olev 23-aastane Mark Ševtšenko, keda prokuratuur süüdistab samuti narkokuriteos, kinnitas, et tema kodust leitud uimastid olid mõeldud oma tarbeks.

Millerile ja Starõhhile on esitatud süüdistus mõrvakatses, mis pandi toime lõhkeseadeldist kasutades, üldohtlikul viisil ja omakasu motiivil. Samuti süüdistatakse mehi lõhkeseadeldise ja suure koguse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises. Lisaks said nad süüdistuse suure koguse narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Narkokuriteos on esitatud süüdistus ka Ševtšenkole.

Kaitsepolitsei alustas kriminaalmenetlust mullu 31. mail, kui Tallinnas leiti aadressil Tartu maantee 53 asuva maja juurest sõiduauto alt lõhkeseadeldis. Politseipatrullid piirasid inimestele ohutsooni ligipääsu ja päästeameti demineerimiskeskuse töötajad eemaldasid seadeldise sõiduki küljest ning muutsid selle ohutuks. Meedia avalikustas peagi, et õhku üritati lasta endise viinaärimehe Igor Savenkovi autot ning üks, kes sellega seotud oli, on kuritegelik ärimees Ralf Miller.

"Kaitsepolitsei pidas seoses juhtunuga 30. juulil kinni Ralfi ja Sergei ning esitas neile kahtlustuse sõiduauto omaniku, 54-aastase mehe mõrvamise katses. Kohus võttis kahtlustatavad prokuröri taotlusel vahi alla. Mark peeti kahtlustatavana kinni 27. septembril ja võeti samuti vahi alla," kinnitas prokuratuur.

Starõhhi on varem kriminaalkorras karistatud neli korda ja Ševtšenkot üks kord, Miller on Eestis varem karistamata.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi kaitsepolitsei ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.