Ettepaneku erakonnaseaduse muutmiseks tegid Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon ja Juku-Kalle Raid. Otsuse poolt oli viis, vastu neli ning erapooletuks jäi kaks komisjoni liiget.

Põhiseaduskomisjoni liige Andres Herkel oli teinud ettepaneku, mille kohaselt võiks erakonna asutada ka 200 liikmega, kuid tema võttis oma ettepaneku tänasel istungil tagasi ja nõustus 500-liikmelise alampiiriga. "Ütlesin enne hääletust kolleegidele, et kui 500 läheb läbi, siis võtan oma ettepaneku tagasi. 500 läks napilt läbi ja see on seni ainus oluline õgvendus, mis uutele võimalikele tulijatele on tehtud. Loodan, et see läheb läbi ka riigikogu saalis," ütles Herkel.

Kehtiv erakonnaseadus näeb ette, et erakonna registreerimiseks on vajalik tuhat inimest. Vajaliku liikmete arvu langetamine oli ka üks Rahvakogu ettepanekutest riigikogule.