Tartu kunstnike liit soovis muutuda loomeliiduks, mis võimaldaks neil saada aastas 25 191 euro väärtuses loometoetust. Kultuuriministeerium ei olnud sellega nõus ja minister jättis nende taotluse rahuldamata, põhjendades seda sellega, et MTÜ ei vasta loovisikute ja loomeliitude seaduses sätestatud nõuetele.

Halduskohus rahuldas kunstnike liidu kaebuse ministri otsuse kohta, tühistas Langi 11.juulil välja antud käskkirja ja kohustas ministrit liitu tunnustama. Otsuse võib vaidlustada kuni 18. detsembrini 2013.

Vaidlus keerles selle ümber, mida seaduses välja toodud loomeliidu tunnus "vastava loomeala arendamine ja esindamine" endast täpselt kujutab ja kas Tartu liit sellega tegeleb. Ministeerium planeeris ka seadusesse täpsustuste tegemist.

Loomeliidus ei tohi olla ka üle 25% liikmeid, kes on paralleelselt mõnes teises loomeliidus. 142 Tartu liidu liikmet kuulusid samaaegselt ka Eesti kunstnike liitu. Siiski, ka loomeliitudena tunnustatud näitlejate liidu ja lavastajate liidu liikmeskonnad kattuvad üsna suures osas.

Liit vastab nõuetele

Halduskohus leidis, et loomeliidu tunnustamisest keeldumise alused on ammendavalt määratud loovisikute ja loomeliitude seaduses. Selle normi kohaselt võib loomeliidu tunnustamisest keelduda, kui loomeliit või tema põhikiri ei vasta sama seaduse nõuetele. Kuna MTÜ Tartu Kunstnike Liit ja tema põhikiri vastavad loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 5 ja 6 nõuetele, tuli kaebus rahuldada.

Paragrahv 5 sätestab näiteks seda, et loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal tegutsenud. Paragrahv 6 käsitleb loomeliitude põhikirja nõudeid: selles peab olema märgitud märgitud liidu asutamise aeg, loomeala, juhtimise kord, toetuste üle arvestuse pidamine jms.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid